Lyssna mer på patienten

Lyssna mer på patienten

KVALITETSVÅRD 2015: Patientcentrerad vård låter vackert men fungerar inte alltid i verkligheten. Under konferensen Kvalitetsvård delade canceröverlevaren Madalina Ohrberg med sig av sina upplevelser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Madalina Ohrberg börjar med att säga att hon tycker sig ha fått en bra vård och att hon är tacksam. Men för att få bra vård har det krävts att hon läst på.

– Jag har blivit specialist på min diagnos. Det står till och med i min journal att jag är påstridig.

Prioritera verkliga möten
Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg vid enheten för strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne, medger att det finns mycket kvar att göra innan den patientcentrerade vården blir verklighet.

– Det borde vara självklart att patienten ska vara en självklar partner. Patienten och deras närstående ska bjudas in i vårdens arbete för att bidra med sin kunskap.

Margareta Albinsson tycker att verkliga möten måste prioriteras.

– Patientenkäter duger inte. Vi måste våga ta ett steg till i direkta möten, intervjuer och fokusgrupper, så att vi involverar patienten.

Patientens roll att vara ”jobbig”
Patienten Madalina Ohrberg vill se en tydligare röd tråd i vårdkedjan. Att informationen hänger ihop och att en ansvarig läkare ska ha hela bilden och vårdplanen.

– Jag vill förstå mina prover och få en förklaring. Om jag får veta det så slipper ni att jag ringer och frågar. Då kommer jag inte till akuten för minsta grej som händer. Som patient är det min roll att ställa alla jobbiga frågor. Jag vill ha ögonkontakt. Bestäm inte över mig, prata med mig, fråga mig. Jag vet vad min kropp går igenom! Lyssna på mig.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan