Rehabkoordinatorn påverkar patientens tankesätt

Rehabkoordinatorn påverkar patientens tankesätt

Iris Svensson är rehabkoordinator på vårdcentralen Törnrosen i Malmö. Det innebär att hon, tidigt i processen, träffar personer som är eller håller på att bli sjukskrivna i syfte att underlätta rehabilitering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt en ny studie, som Kvalitetsvård skrev om i förra veckans nyhetsbrev, har rehabkoordinering positiva effekter på patienter med sjukskrivningsproblematik.

– I början var läkarna skeptiska och ifrågasatte min roll men nu är de positiva och tycker att jag underlättar för dem, säger Iris Svensson.

Hon träffar två till tre patienter per dygn, de vanligaste problemen är smärtrelaterade eller psykologiska. Hon gör en bedömning och en rekommendation till den behandlande läkare och samordnar patientens kontakter med andra instanser, som till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Iris Svensson tycker att hon, som är arbetsterapeut i grunden, har en viktig funktion och kan påverka patienternas tankesätt.

– Sjukskrivna personer är ofta fokuserade på vad de inte kan utföra, i min yrkesroll ingår att titta på vilket arbete de faktiskt kan göra och hjälpa dem vidare, säger hon.

Tillsammans med patienten kan hon komma fram till möjliga lösningar när det gäller arbete, lösningar som patienten inte tänkt på tidigare.

– De får ett stöd genom hela rehabiliteringsprocessen vilket gör att de känner sig trygga och i större utsträckning vågar prova nya saker, säger hon.

Men det finns förbättringspotential.

– Idag är det svårt att hitta sin roll och veta vad som förväntas av en rehabkoordinator, det behövs en tydligare beskrivning av uppdraget och krav på vilken kompetens som ska ingå i rollen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan