App ger stöd efter hjärtinfarkt

App ger stöd efter hjärtinfarkt

Det finns en stor potential att förbättra den förebyggande behandlingen av patienter som haft en hjärtinfarkt. I en studie vid Uppsala Clinical Reseach Center har patienter fått testa en mobilapp med goda resultat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– När det gäller den akuta behandlingen av hjärtinfarkter så har det skett en oerhörd förbättring. Idag är den stora utmaningen sekundärprevention, alltså att förhindra att personen drabbas av en ny hjärtinfarkt, berättar Christoph Varenhorst, hjärtläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Reseach Center.

Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart sätter upp mål för att förebygga en ny hjärtinfarkt där andel av patienter som slutar röka, tränar regelbundet, och når målvärden för blodtryck och blodfetter ingår. Idag är det endast hälften av de som är rökare som slutar att röka efter en hjärtinfarkt, och studier från WHO visar att hälften inte heller tar de förebyggande mediciner de fått utskrivna.

I studien fick en grupp patienter testa en interaktiv mobilapp som förutom påminnelser att ta medicin även ger feedbackmeddelanden för att motivera till livsstilsförändringar. En kontrollgrupp fick använda en elektronisk dagbok där de rapporterade sina aktiviteter. Resultaten av studien visar att de som använde appen uppvisade både bättre följsamhet att ta sina mediciner och en trend att förändra sin livsstil.

– En app kan vara ett bra verktyg för att få påminnelser och uppmuntran när man kommer tillbaka i vardagen efter en hjärtinfarkt, konstaterar Christoph Varenhorst som gärna skulle vilja se en fortsättning på studien i större skala.

Om studien
Support-studien, som sponsrats av ett läkemedelsföretag, har undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt med hjälp av en mobiltelefonapplikation. Totalt ingick 166 patienter från 15 svenska sjukhus i studien. Patienterna var i genomsnitt 58 år, 85 procent var män.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan