Fyller kunskapsluckor i vården av utlandsfödda

Fyller kunskapsluckor i vården av utlandsfödda

I Region Skåne har man startat ett kunskapscentrum för vård av utlandsfödda, Kunskapscentrum för migration och hälsa. Syftet med centret är att stödja sjukvårdspersonalen i Skåne i sitt mottagande och vård av flyktingar, men också de utlandsfödda som redan fått asyl.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kommer att anordna utbildningar för vårdpersonal och även ta emot frågor per telefon, säger Gunnar Dahlbäck, projektledare för centret.

Kunskapscentret, som startats utifrån politiska direktiv, ska erbjuda utbildningarna i fysisk form och så småningom även webbaserat. Uppdraget innebär bland annat kunskaps- och metodutveckling och kvalitetssäkring. En viktig del är att stödja implementering av regionens policydokument och riktlinjer. Målet är att vårdpersonal i hela regionen har samma kunskap för att kunna erbjuda en jämlik och säker vård till personer från andra länder.

Asylsökande och flyktingar som kommer till Sverige har rätt till kostnadsfri hälsoundersökning, ett uppdrag som ligger på vårdcentralerna.

– Det finns ett stort behov av extra stöd och kunskap hos vårdpersonal, sjukvården är långt ifrån anpassad efter det antal flyktingar som nu väntas komma.

Kunskapscentret öppnade officiellt 1 september, men Gunnar Dahlbäck påpekar att verksamheten inte är igång med full kraft ännu. Man ska nu anställa mellan sex och åtta personer, bland annat läkare och psykologer. Han hoppas att vara igång inom tre månader.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan