Standardiserade vårdförlopp för kortare cancerköer

lenabSenast 1 november ska landstingen ha infört standardiserade vårdförlopp, enligt regeringens mål. Västmanlands läns landsting sjösatte sitt införande en månad innan deadline, 1 oktober.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi vet via testmiljö att det fungerar att mäta ledtiderna men än är det för tidigt att säga hur utfallet blir i skarpt läge, säger projektägare Lena Burström.

Under 2015 ska fem standardiserade vårdförlopp införas och syftet är att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad  professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård.

I det förberedande arbetet har Västmanlands län utsett en arbetsgrupp för varje vårdförlopp, som setts regelbundet. I varje grupp sitter en organspecialist (exempelvis kirurg), en specialist från onkologen, en företrädare från primärvården, en kontaktsjuksköterska, en representant från röntgen och en från patologen. Man har tillsammans kartlagt arbetsprocesser, utformat en handlingsplan och påbörjat införandet av vårdförloppen.

– Det standardiserade arbetssättet gör att allt sker samordnat och teambaserat, vilket leder till att väntetiderna blir kortare och patienten mer integrerad. Förut skickade vi en remiss till röntgen, väntade på svar och avgjorde därefter nästa insats, nu går det att avgöra direkt vad som behöver göras för en patient och vi kan boka in alla insatser i ett svep vilket leder till ökad kvalitet och jämlik vård, säger Lena Burström.

Hon är nöjd med införandet och ser fram emot att se vad utvärderingarna kommer att visa, men påpekar att regeringens ambitionsnivå är högt satt. En av de största utmaningarna är att klara bemanningen.

– Exempelvis har vi brist på urologer, vilket är ett problem i hela landet. I och med det nya arbetssättet blir det sårbart när det saknas specialiteter på vissa områden men det blir samtidigt tydligt, vilket är positivt, säger hon.

Fakta standardiserade vårdförlopp:

Regeringen satsar närmare 500 miljoner kronor per år på en jämlik och tillgänglig cancervård. Satsningen sträcker sig mellan 2015 och 2018, fokus ligger på kortare väntetiderna för patienterna och en av de viktigaste insatserna är införandet av standardiserade vårdförlopp.

De vårdförlopp som i första hand införs är: blodcancer, huvud-, halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar.

Pengarna delades ut i en första omgång i mars 2015 till de landsting som redovisat en handlingsplan för införandet. Den andra summan på 206 miljoner kronor delas ut till de landsting som senast 1 november infört de första fem standardiserade vårdförlopp och lämnat in en redovisning på hur de gått tillväga. Minst tio ytterligare standardiserade vårdförlopp ska tas fram under 2015 för införande under 2016.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan