”AT-läkarna ska inte flyta förbi som en tillfällig gäst”

V.ErlingHej Valdemar Erling, studierektor på Kungälvs sjukhus som klättrat från plats 42 till 4 i senaste AT-rankingen, där AT-läkare får betygsätta sina placeringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur har ni gjort för att lyckas så bra? 

– Vi är ett mellanstort sjukhus och AT-läkarna gör stor skillnad. De ska inte flyta förbi som en tillfällig gäst på klinikerna utan de ska känna sig hemma och som en ordinarie del av verksamheten. Därför har vi ingen AT-chef med övergripande ansvar som gör att AT-läkarna blir en separat organisation, istället tar varje klinik ansvar för sina AT-läkare. Dessutom har vi en studierektor på varje klinik som har ansvar för frågor som rör utbildningen och den personliga handledningen.

Vad är viktigt att tänka på? 

– Att skapa en miljö där det är ok för AT-läkarna att fråga. Därför är handledningen väldigt viktig. Vi har dels personlig handledning med inriktning på att växa som läkare, dels klinisk där man lär sig hantverket. Utöver det har vi regelbundet reflektionsgrupper där AT-läkarna träffas i mindre grupper tillsammans med en socionom från sjukhuskyrkan. De reflekterar kring värdefrågor och etik, frågor som ligger utanför det rent medicinska men som är viktiga i patientmötet.

Vilken är den största utmaningen? 

– Att få AT-läkarna att känna sig som en del i den ordinarie verksamheten och samtidigt känna att de utbildas.

Läs mer om vad Kungälvs sjukhus AT-läkare här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan