Hon gör AT på årets klättrare

Hon gör AT på årets klättrare

ATEmmaW1Emma Westerlund är AT-läkare på Kungälvs sjukhus, det sjukhus som klättrat mest i årets AT-ranking – från fjolårets 42 till årets 4 plats. Hon är inte förvånad över placeringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är alltid kul att komma till jobbet, det är välkomnande och god stämning, säger hon.

Emma Westerlund ville göra sin AT-tjänst på ett mindre sjukhus och valde, efter goda vitsord, Kungälvs sjukhus. Hon har nu gjort tretton månader på sjukhuset.

– AT-ledningen och de äldre kollegorna är engagerade och noga med att lyssna på AT-läkarnas åsikter och använda dem för att göra förbättringar, säger hon.

Just möjligheten att påverka sin arbetssituation lyfts fram i rapporten som en av de viktigaste faktorerna för att trivas med sin AT-tjänstgöring.

”Jag upplever att kliniken ser på oss enbart som personer som ska bemanna avdelningarna, det faktum att AT är en utbildningstjänst verkar oväsentligt” är en kommentar som lyfts fram i rapporten, och den står för en vanlig uppfattning hos AT-läkare på de sjukhus som hamnar i bottenskiktet i AT-rankingen.

– Här är ledningen väldigt måna om att vi ska få vår utbildning, vi får ta mycket ansvar men det är på en nivå så att man samtidigt lär sig, säger Emma Westerlund som gärna vill jobba kvar på Kungälvs sjukhus när hon är klar med sin AT.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan