Bedömningsbil kompletterar ambulansvården

Bedömningsbil kompletterar ambulansvården

Långt ifrån alla patienter som ringer 112 behöver ambulanstransport till akutmottagningen. Det visar projektet med en bedömningsbil i Umeå, som pågått i två år. Projektet, som startade efter inspiration från en liknande verksamhet i Västra Götaland, har nu fått pengar för att bli en permanent resurs för ambulanssjukvården i Umeå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många ringer ambulans även när det inte är akut, omkring 60 procent av samtalen är inte akuta ambulansjobb, berättar Ronny Friberg, avdelningschef för ambulansen i Umeå.

Genom att skicka bedömningsbilen på de så kallade prio två- och prio tre-larmen kan patienterna få hjälp till rätt vårdnivå samtidigt som de ordinarie ambulanserna frigörs för akuta uppdrag.

Av de patienter bedömningsbilen besökte under förra året blev hälften hänvisade till akutmottagningen, varav tio procent åkte ambulans. 20 procent fick en tid bokad hos en hälsocentral eller komma direkt till en av sjukhusets mottagningar. 30 procent kunde efter undersökning och eventuell behandling stanna kvar hemma.

– Patienterna är mycket nöjda med de hjälp de får av bedömningsbilen, våra mätningar visar på 100 procent nöjdhet. De ringer inte 112 för att de vill ha en ambulans, utan för att de behöver hjälp till vård, och det får de.

Bedömningsbilen bemannas av en ambulanssjuksköterska och innehåller all väsentlig utrustning som finns i en vanlig ambulans.

– Om det visar sig att patienten behöver ambulans så kan sjuksköterskan påbörja behandling på plats så att de kan åka direkt ambulansen kommer. På så vis förlorar man inte någon livsviktig tid med det här arbetssättet, berättar Ronny Friberg.

Eftersom personalen åker på larm ensamma är deras kunskap och erfarenhet extra viktig.

– De som kör bedömningsbilen bör vara rutinerad ambulanspersonal med stor vana att bemöta olika personer i alla sorters miljöer och omständigheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan