Cancerstrateger prisades

Den nationella cancerstrategin har i år funnits i tio år. I förra veckan uppmärksammades några av de nyckelpersoner som arbetar hårt med att förverkliga den.

Cancerstrateger prisades
Pristagarna från vänster: Johan Styrke, Norra sjukvårdsregionen Britt-Marie Karlson, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Annika Sjövall, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion Pernilla Dahm-Kähler, Västra sjukvårdsregionen Marianne Maroti, Sydöstra sjukvårdsregionen (frånvarande, priset hämtades av Srinivas Uppgunduri) Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki, Södra sjukvårdsregionen.

Regionala cancercentrum i samverkan delade ut två utmärkelser – årets processledare och årets kontaktsjuksköterska – till sex personer i varje kategori. Prisutdelare var kronprinsessan Victoria.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Motiveringarna för processledarna löd:

Årets processledare 2020 är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC. Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård

Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.

 

Pristagare kontaktsjuksköterskor från vänster: Elisabeth Einarsson Åberg, Södra sjukvårdsregionen
Anna-Karin Garp, Sydöstra sjukvårdsregionen
Eva Rosén, Västra sjukvårdsregionen
Hanna Rafstedt, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Anna Watz, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Frida Idenfors, Norra sjukvårdsregionen

I den andra kategorin Årets kontaktsjuksköterska löd juryns motivering:

Årets kontaktsjuksköterska 2020 möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt. De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov.

De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade. Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

Gunilla Gunnarsson, tidigare vid SKR och RCC i samverkans ordförande, fick RCC:s hedersutmärkelse 2020.

Foto: Emelie Otterbäck.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan