Certifiering av hjärtsjuksköterskor för bättre prioriteringar

Med en certifiering av sjuksköterskor inom PCI – ballongvidgning – och intervention har kompetensen höjts på hjärtröntgen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Certifiering av hjärtsjuksköterskor för bättre prioriteringar
Anna Adgård och kollegan Mats Nygren är de första certifierade sjuksköterskorna från Skånes Universitetssjukhus. Foto: Skånes Universitetssjukhus,

– Det känns bra att ha fått ett bevis på att vi håller en hög kompetens, som också är i nivå med övriga Europa, säger certifierade sjuksköterskan Annika Adgård till Kvalitetsvård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hon och kollegan Mats Nygren är de första på avdelningen som har genomgått den utbildning och certifiering som tills nyligen var förbehållen läkare. Ceritifieringen sker i samband med den årliga hjärtkongressen EuroPCR, och Skånes Universitetssjukhus kommer att fortsätta skicka sjuksköterskor på utbildning och certifiering.

– Det är ett initiativ som från början kom från chefssjuksköterskan David Sparv, berättar enhetschefen för HIA och hjärtröntgen, Jonas Andersson. Naturligtvis tar det här en del tid för de som utbildas, men jag upplever att vi verkligen får igen det i och med att vi får en ökad kunskap och ökad förståelse för patienterna.

Tanken är att vartannat år satsa på att skicka två nya sjuksköterskor på utbildningen. Men redan nu upplever man att hela teamet – och därmed också patienterna – har glädje av satsningen.

– Vi delar ju i vardagen med oss av vår kunskap till resten av teamet, och det blir ju också en säkrare och tryggare omgivning för patienterna, säger Annika Adgård.

Själv tyckte hon att utbildningen och tentamen var både rolig och en utmaning. En hel del plugg, även om det handlar om sådant som hon arbetar med dagligdags.

– Jag ser certifieringen som en kvalitetssäkring av den utbildning och kompetens som finns på avdelningen, säger Jonas Andersson.

En effekt man har sett i vardagen är att det görs en snabbare och säkrare prioritering av patienter med kranskärlssjukdomar. Sjuksköterskorna känner sig säkrare på att göra prioriteringar som de tidigare ofta behövde konsultera en läkare för.

Certifieringen görs av den europeiska organisationen, European Association of Percutaneous Coronary Intervention (EAPCI-NAP) där chefssjuksköterskan David Sparv själv är en drivande kraft, och en av dem som har tagit initiativ till certifieringen.
– Såklart är jag jättestolt över att just våra sjuksköterskor blivit certifierade. Själv har jag tidigare jobbat som driftsansvarig på hjärtröntgen och jag vet hur viktigt det är att kunna utvecklas, oavsett var man jobbar. Det här är helt i linje med vårt kompetens- och utvecklingsprogram, Core Curriculum. En certifiering är också ett sätt att jämföra våra kunskaper internationellt. Nu vet vi att vi ligger i topp, säger David Sparv i ett pressmeddelande.

Sjuksköterskornas tentamen görs i Paris i samband med EAPCI-NAP:s årliga kongress.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan