Då kan vi tänka oss dela vår hälsodata

Hälsodata Sjukvård, forskning, men även många företag är beroende av att människor delar med sig av sin hälsoinformation digitalt. Forskare vid Uppsala universitet har nu undersökt vad som krävs för att vi ska vilja dela med oss av vår hälsoinformation till privata aktörer.

Då kan vi tänka oss dela vår hälsodata
Digitala tjänster behöver användarnas hälsoinformation. Foto: Adobe Stock

I dag är mycket av vår hälsoinformation digital. Vi kan läsa våra journaler på webben, söker hälsoinformation på internet och använder digitala lösningar för att hantera vår hälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Att människor delar med sig av sin hälsodata är också nyckeln till utvecklingen av många nya diagnostiska verktyg, behandlingar och vaccin.

När är det ok att dela med sig?

Jennifer Viberg Johansson är forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. Hon har undersökt under vilka omständigheter människor känner sig bekväma att dela sin hälsoinformation digitalt.

Undersökningen visar att de flesta litar mer på hälso- och sjukvårdssystemen än på företag.

85 procent av är beredda att dela sin information om det är hälso- och sjukvården som ber om den och syftet är att utvärdera deras service eller hur resurser ska fördelas i framtiden.

Däremot kunde bara 14 procent av de tillfrågade tänka sig att dela sin hälsoinformation med ett teknikföretag som planerar att bedriva marknadsföring om de inte informerar om att hälsoinformationen kommer att delas och inte har någon process för hur det går till.

Värna om förtroendet

Jennifer Viberg Johansson konstaterar därför att det är viktigt att företagen som utvecklar nya produkter hanterar hälsoinformation på ett transparent och ansvarsfullt sätt för att de ska få tillgång till stora mängder hälsodata.

– Utan allmänhetens förtroende för att deras data hanteras på ett ansvarsfullt sätt kommer utvecklingen av nya medicinska produkter och lösningar att stagnera. Därför måste forskare och företag värna om deras förtroende. Och se till att deras krav på ansvarsfull datahantering uppfylls, säger Jennifer Viberg Johansson.

Om undersökningen

Knappt två tusen personer mellan 18 och 90 år bosatta i Sverige, Norge, Storbritannien och på Island har deltagit i enkätstudien. Tillvägagångssättet var ett så kallat Discrete Choice Experiment, där deltagarna fått väga olika hypotetiska scenarier mot varandra. Av det kan man sedan utläsa ett preferensmönster där det blir tydligt under vilka förutsättningar människor kan tänka sig att dela med sig av sin hälsoinformation.

Läs mer: Preferences of the Public for Sharing Health Data: Discrete Choice Experiment

Hämtar fler artiklar
Till startsidan