De fick återhämtningsbonus

Förbättringsarbete Nu är det klart hur mycket landets kommuner och regioner får i återhämtningsbonus. Pengarna ska användas i förbättringsprojekt med fokus på ett hållbart arbetsliv. Så här fördelades pengarna i regionerna.

De fick återhämtningsbonus
Återhämtningsbonusen riktar sig till de som jobbar med vård och omsorg av äldre. Foto: Adobe Stock

Det var i våras som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att dela ut en återhämtningsbonus till kommuner och regioner, med särskilt fokus på de som jobbar med vård och omsorg av äldre. Nu är det klart hur pengarna ska fördelas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Totalt handlar det om drygt 249 miljoner kronor som nu delas ut.

Ska användas i förbättringsprojekt

Tanken är att pengarna ska användas för insatser där verksamheten prövar nya, eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.

– Insatserna de ansökt om medel för har rört allt från nya sätt att planera scheman och e-learningplattformar för exempelvis arbetsrutiner till olika friskvårdsinsatser, berättar Fatima Vejsel, utredare på Socialstyrelsen.

Flerårig insats

16 regioner får dela på 56,4 miljoner, medan 192,8 miljoner går till 190 av landets kommuner.

– I princip alla fick sina ansökta belopp beviljade då de uppfyllde förordningens krav, säger Fatima Vejsel.

Regeringens intention är att återhämtningsbonusen ska vara en flerårig insats. Socialstyrelsen kommer även att utlysa statsbidrag för 2022 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för detta.

Så fördelar sig pengarna i regionerna:

 1. Västra Götalandsregionen: 21 000 000 kronor
 2. Region Uppsala: 10 799 951 kronor
 3. Region Västmanland: 6 217 800 kronor
 4. Region Värmland: 2 528 592 kronor
 5. Region Dalarna:  2 367 563 kronor
 6. Region Gävleborg:  2 377 600 kronor
 7. Region Kronoberg: 2 302 940 kronor
 8. Region Gotland:  2 300 200 kronor
 9. Region Västerbotten: 1 754 003 kronor
 10. Region Stockholm: 1 300 000 kronor
 11. Region Östergötland: 926 456 kronor
 12. Region Jönköpings län:  817 837 kronor
 13. Region Sörmland: 600 000 kronor
 14. Region Västernorrland: 592 000 kronor
 15. Region Halland: 350 000 kronor
 16. Region Kalmar län: 198 000 kronor

Se hela listan på fördelningen av bidragen här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan