Region Västerbotten inför en visselblåsartjänst

Visselblåsare Många medarbetare i Region Västerbotten är rädda för repressalier om du uttrycker kritik mot verksamheten. Nu har regionen inrättat en visselblåsartjänst.

Region Västerbotten inför en visselblåsartjänst
Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, säger regiondirektör Tommy Svensson.

När Region Västerbotten gjorde en undersökning om tystnadskultur förra året pekade det på stora brister. Nästan hälften svarade att de upplevde en tystnadskultur på sina arbetsplatser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Var femte oroade sig för repressalier om de skulle uttrycka sig kritiskt till verksamheten.

På plats nästa år

Nu har regionstyrelsen i Västerbotten beslutat att en visselblåsartjänst ska inrättas för att skapa ett ”tryggt och öppet klimat på alla arbetsplatser i regionen”.

Tjänsten ska vara på plats i början av nästa år.

– Visselblåsartjänsten är ännu ett sätt för oss att främja en kultur där det är både naturligt och positivt att påtala missförhållanden. Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, säger regiondirektör Tommy Svensson i en kommentar till den nya tjänsten.

Kan vara anonym

Via tjänsten kan alla anställda, praktikanter, tidigare anställda och andra personer med insyn i regionens verksamhet anmäla missförhållanden. Anmälaren kan vara anonym och är enligt lag skyddad från repressalier.

Tanken är att visselblåsartjänsten ska fungera som ett komplement till meddelarfriheten. Det är bara när de vanliga sätten att rapportera avvikelser inte räcker till som visselblåsartjänsten ska användas.

Det kan vara exempelvis vid allvarliga bedrägerier, ekonomisk brottslighet, korruption och mutor eller miljöbrott.

Korrekt hantering av ärenden

Regiondirektören ska nu utse en grupp som ska bedöma och som utreda de anmälningar som kommer in. Vid behov kan expertis i regionen rådfrågas.

– Det är viktigt att alla ärenden bedöms och att det görs på ett korrekt sätt. En anmälan ska inte utredas av någon som är berörd eller inblandad i ärendet. Om en anmälan rör förvaltningschefer eller en direktör, som exempelvis mig själv, ska den utredas externt, säger Tommy Svensson.

Enligt EU:s visselblåsardirektiv ska alla offentliga organisationer med fler än 50 anställda ha infört tjänsten före 17 juli 2022.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan