Så ska visselblåsarlagen kollas upp

Avvikelser Idag börjar nya visselblåsarlagen gälla. Nu står det klart att Arbetsmiljöverket blir tillsynsmyndighet. Så här ska de jobba.

Så ska visselblåsarlagen kollas upp
Nu träder den nya lagen i kraft som ska ge bättre skydd för visselblåsare. Foto: Adobe Stock

Idag, den 17 december, är alltså dagen då nya visselblåsarlagen träder i kraft. Vad den innebär för er som företag/organisation kan du läsa om här. Men nu står det alltså klart att det är Arbetsmiljöverket som fått i uppgift att se till att nya lagen efterlevs.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det här blir myndighetens uppgifter:

  • Se till att arbetsgivare inrättar interna visselblåsarfunktioner.
  • Bli en av flera myndigheter med externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner. Där ska man ta emot, följa upp och återkoppla på rapporter om missförhållanden inom produktsäkerhet och produktöverensstämmelse som ingår i myndighetens tillsynsansvar.
  • Fördela statsbidrag till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ideella organisationer som arbetar med säkerhet och miljö i arbetslivet eller mot korruption och andra missförhållanden.
  • Sammanställa information från alla behöriga myndigheter och rapportera till EU-kommissionen.

Arbetsmiljöverket blir en så kallad särskilt behörig myndighet, och har därför utökat ansvar jämfört med andra behöriga myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan