Undersökning: Varannan chef vill byta jobb

Ledarskap Vård och omsorgen står inför en chefskris. Hälften av cheferna överväger att avsluta sin anställning och lämna sektorn helt. Det visar en undersökning från LiVO.

Undersökning: Varannan chef vill byta jobb
Många chefer överväger att helt byta bransch. Foto: Adobe Stock

Pandemin har ytterligare förstärkt de brister som funnits i chefernas arbetsmiljö mycket länge.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Stora personalgrupper, hög arbetsbelastning och dålig lön gör att många chefer nu överväger att helt byta bransch.

Hälften vill byta bransch

Det visar en en undersökning bland 2000 chefer inom vård och omsorg som fackförbundet Ledarnas branschförening LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg, genomfört.

Enligt undersökningen har 49 procent av cheferna övervägt att avsluta sin anställning och lämna sektorn helt det senaste året. Det är nästan dubbelt så många som antalet sjuksköterskor som övervägt att sluta.

Stora personalgrupper

4 av 10 chefer vill inte heller rekommendera andra att satsa på chefsyrket.

Ett skäl är de stora personalgrupperna. Bara en av tio chefer bedömer att de kommer att minska de närmaste åren.

– Personalgruppernas orimliga storlekar är något som myndigheter och forskare pekat på i många år. Jag är rädd att pandemin är droppen som får bägaren att rinna över för många chefer, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Undersökningen visar att:

  • 49 procent har det senaste året övervägt att lämna sektorn för att arbeta i en annan bransch.
  • Av cheferna i äldreomsorgen har 54 procent övervägt att lämna.
  • Av första linjens chefer har 53 procent övervägt att lämna.
  • 4 av 10 chefer vill inte rekommendera andra att satsa på chefsyrket.
  • Bara 1 av 10 chefer bedömer att antalet direktrapporterande medarbetare kommer att minska de närmaste åren.
  • Bland första linjens chefer där de största personalgrupperna finns, bedömer en tredjedel att personalgruppernas storlek ökar.
  • De tre vanligaste skälen till chefernas missnöje handlar om arbetsbelastning, personalgruppernas storlek och lönen.

Läs hela rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan