Vården saknar förutsättningar för att få äldre att jobba kvar

Kompetens Allt fler ska arbeta allt längre. Men för att det ska bli möjligt måste arbetsgivarna också anpassa verksamheten efter de äldre arbetstagarnas behov och önskemål. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Vården saknar förutsättningar för att få äldre att jobba kvar
Förhållandena på arbetsplatsen och arbetsgivarens inställning påverkar möjligheten till ett förlängt arbetsliv. Foto: Pixabay

Politikerna har länge jobbat för att befolkningen ska arbeta fler år – eftersom vi lever allt längre. Men det krävs mer än så för att de äldre ska välja att arbeta längre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det politiken glömmer är att även förhållandena på arbetsplatsen, som arbetsgivarens inställning och typen av arbetsuppgifter, också påverkar människors möjligheter till ett förlängt arbetsliv, säger Robin Jonsson som nyligen doktorerat i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Mål att behålla äldre personal

Robin Jonsson har i sin avhandling undersökt vad som hindrar eller främjar ett längre arbetsliv. Han har särskilt fokuserat på svenska vård- och omsorgsorganisationer där utmaningarna är särskilt stora.

Problemet är att behovet av välfärdstjänster ökar samtidigt som verksamheterna brottas med personalbrist. Sedan flera år tillbaka har därför Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett uttalat mål om att behålla och rekrytera äldre medarbetare.

Måste arbeta mer proaktivt

Men vård- och omsorgsorganisationer har svårt att tillvarata den potentiella resurs som äldre medarbetare utgör. Linjechefer har hög arbetsbelastning och man saknar ofta flexibla personalpolicys som tillåter individuella lösningar.

Detta, i kombination med att koordinationen inom organisationen är dålig gör det svårt att behålla äldre anställda.

– För att bryta trenden behöver offentliga välfärdsorganisationer arbeta mer proaktivt genom att den högre ledningen utarbetar strategier för att behålla äldre medarbetare och förankrar dessa på samtliga organisatoriska nivåer, säger Robin Jonsson i en intervju på Göteborgs universitets webbsajt.

Visa att de vill behålla äldre

Tidigare forskning visar att dålig personlig hälsa, låg arbetstrivsel, hög fysisk arbetsbelastning och lägre arbetsförmåga påverkar när en person går i pension. Robin Jonssons avhandling framhåller vikten av ett samspel mellan individuella och organisatoriska faktorer för att äldre ska kunna och vilja arbeta längre.

– Arbetsgivare kan till exempel signalera till äldre medarbetare att de vill att de ska arbeta kvar eller erbjuda dem kompetensutveckling, arbetsanpassningar och flexibilitet så att arbetet bättre matchar individens förmågor och önskemål, säger han

Läs hela avhandlingen här: Att behålla den åldrande arbetskraften: Studier av individuell och organisatorisk kapabilitet i kontexten av ett förlängt arbetsliv.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan