Digitala dosbrev en början på kommunikation via 1177.se

Digitala dosbrev en början på kommunikation via 1177.se

Med resultatet av PK-provet direkt i den digitala brevlådan på 1177.se kan Region Jönköpings patienter själva snabbt reglera sin dos efter vårdpersonalens anvisningar. Det fungerar lika bra om patienten är hemma i Sverige som på utlandssemestern, och allt som behövs är att patienten har anmält ett intresse för tjänsten. Patienten kan skicka in resultat av sina prover som har tagits utomlands eller meddela annan information av vikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi hade en patient som var på semester i Thailand och som också använde brevlådan för att meddela att han inte kunde ta något prov på den planerade dagen för att han var på landsbygden. Då visste vi att vi behövde vänta ett par dagar på hans prov, berättar sjuksköterskan vid AK-mottagningen Katarina Olofsson.

Katarina Olofsson, sjuksköterska vid AK-mottagningen. Foto: Lennart Lundquist.

 

För den som vistas utomlands en tid är det också ofta en stor fördel att slippa passa mottagningens telefontider, som ju kan vara mitt i natten för den som är på andra sidan jordklotet, tillägger hon.

Tillsammans med regionens e-hälsostrateg Fredrik Sargren, presenterade hon regionens utökade användning av 1177.se, som pågått sedan i höstas, på Vitalismässan i Göteborg. De digitala dosbreven är bara ett av användningsområdena.

– Tekniskt sätt är det vi har gjort ganska enkla tjänster som skapar stor nytta, sa Fredrik Sargren. Vi har svarat på en efterfrågan som har funnits från många patienter, att mer kommunikation ska skötas via e-tjänster.

Region Jönköping erbjuder hälsoundersökningar till de som fyller 40, 50, 60 och 70. Här har man funnit att det är en bra idé att skicka ut den enkät om levnadsvanor som ska besvaras till den digitala brevlådan, så att den som ska undersökas kan fylla i den i lugn och ro framför datorn. Svaren blir bättre, än om de formuleras på vårdcentralen, är erfarenheten.

Sammantaget har man sett mycket positivt med att jobba mer med den digitala brevlådan – större frihet för patienten, snabba och säkra dosbesked, besparingar av papper, porto och miljö. När saker som att fylla i enkäter sker i hemmet blir det också ett bättre patientflöde på vårdcentralen.

Tjänsten passar förstås inte alla. Många av patienterna är äldre, och även om många äldre har en dator har de inte alltid e-legitimation – eller lust att börja använda en digital inkorg.

– Inför man en sån här tjänst är det viktigt att kommunicera tydligt. Vi fick i samband med att de digitala dosbreven blev kända en del oroliga samtal från äldre utan dator som hört om detta och trodde att vi skulle sluta med fysiska brev för alla, säger Katarina Olofsson.

Regionen ser det man nu infört som en början, och planerar att erbjuda fler tjänster kopplade till 1177.se-inkorgen.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan