Digitala läkarbesök kräver tydligare riktlinjer

Digitalisering Digitala läkarbesök har blivit allt vanligare – och förväntas öka ännu mer framöver. Men vad gäller för sjukskrivning vid ett digitalt läkarbesök? Nu vill Riksrevisionen att regeringen tar fram nationella riktlinjer.

Digitala läkarbesök kräver tydligare riktlinjer
Digitala läkarbesök kan göra det svårare att bedöma patienters arbetsförmåga. Foto: Adobe Stock

Digitala läkarbesök kan göra det svårare att bedöma patienters arbetsförmåga. Detta riskerar i sin tur att leda till ökade kostnader för sjukförsäkringssystemet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Riksrevisionen har nu granskat hur digitala läkarbesök fungerar i praktiken och pekar på flera brister.

Håller lägre kvalitet

Läkarintyg utfärdade på basis av ett digitalt läkarbesök håller bland annat lägre kvalitet. De saknar exempelvis oftare uppgifter som normalt sett ska ingå i ett intyg. Det gäller bland annat uppgifter om vad som är läkarens egen bedömning och vad som ligger till grund för den, samt vilka egna observationer läkaren har gjort.

Men trots att intygen efter digitala läkarbesök håller sämre kvalitet tyder ingenting på att Försäkringskassan prioriterat kontroller av dessa.

Riksrevisionen rekommenderar därför att Försäkringskassan förstärker sina kontroller av intyg efter digitala besök.

Kräver tydligare riktlinjer

Riksrevisionen konstaterar dessutom att det saknas nationella riktlinjer för utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök. Det gör att olika regioner har utvecklat egna rutiner, vilket riskerar att leda till olika tillämpning av sjukförsäkringen.

Riksrevisionen rekommenderar därför att regeringen tar initiativ till att ta fram nationella riktlinjer kring utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök.

Påverkar likformigheten

Granskningen visar också att användandet av hyrläkare på vårdcentralerna haft viss inverkan på likformigheten i bedömningarna av arbetsförmåga, särskilt i de fall där patienten ansökt om förlängning av sin sjukskrivning.

– Framväxten av digitala läkarbesök och inhyrda läkare inom primärvården innebär risker för såväl likformighet som nivå på användningen av sjukförsäkringen. Det är mycket viktigt att följa tillämpning och kostnadsutveckling för sjukförsäkringen, säger Pathric Hägglund, projektledare för granskningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan