Digitalt stöd kan hjälpa vid högt blodtryck

Digitala hjälpmedel kan förbättra situationen för personer med högt blodtryck. Men det är viktigt att de utformas med hänsyn till individens specifika behov.

Digitalt stöd kan hjälpa vid högt blodtryck

Den slutsatsen dras i en nyligen publicerad forskningsartikel av en grupp forskare vid Högskolan i Halmstad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Våra studier visar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till olika beteenden när digitala hjälpmedel utformas för att öka sannolikheten att patienter med hypertoni tar sin medicin och därmed får kontroll över sitt blodtryck, säger Kobra Etminani, biträdande universitetslektor i informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, som ingår forskargruppen som har skrivit artikeln i Journal of Medical Internet Research i ett pressmeddelande.

Det finns olika anledningar till att människor inte följer ordinerad medicinering, kost eller motion, vilket kan resultera i okontrollerat blodtryck, fortsätter hon.

– Därför är det angeläget med anpassningsbara och individualiserade digitala insatser för att ge rätt stöd till varje individ i stället för att ge allt till alla patienter. Det finns ingen universallösning.

Forskningen genomförs tillsammans med Region Halland i ett projekt som heter iMedA (Improving Medication Adherence through Person Centred Care and Adaptive Intervention). Målet med iMedA är att öka sannolikheten för att patienter med hypertoni ska hämta ut och ta sin ordinerade medicin. Första steget för forskarna har varit att kartlägga vilka olika anledningar och beteenden som finns för patienter som inte följer sin ordination.

Nästa steg är att använda dessa beteendemönster för att skapa en prototyp av ett digitalt hjälpmedel som kan anpassas till individers behov och beteende. Den i JMIR nyligen publicerade studien är en del i detta steg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan