Ekonomisk ersättning gav inte bättre läkemedelsgenomgång

En ekonomisk ersättning leder inte till bättre läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler. Det visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

I Västra Götaland är läkemedelsgenomgång för äldre en av flera kvalitetsåtgärder som ger vårdcentralen en extra ekonomisk ersättning. Syftet med genomgångarna är att säkra kvaliteten i läkemedelsbehandlingen för äldre patienter. Antalet läkemedel ska ses över, liksom indikationer, kombinationer och doseringar. Ett syfte är också att minska användningen av vissa preparat med stor risk för biverkningar hos äldre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men när Helena Ödesjö, allmänläkare vid Närhälsan Tjörn vårdcentral nu disputerar vid Sahlgrenska akademin konstaterar hon i sin avhandling att kvaliteten i läkemedelsbehandlingen inte blev bättre på de vårdcentraler som var flitigast med att registrera och få betalt för genomgångarna.

– Kopplingen mellan att sätta en kod för åtgärden – och att nå det resultat man egentligen är ute efter – är väldigt svag, säger Helena Ödesjö i ett pressmeddelande.

Studien omfattar alla patienter, 75 år och äldre, inom primärvården i Västra Götaland under 2009-2013, en period med stor uppmärksamhet kring bland annat läkemedelsbehandling hos äldre. Studien, som är en del av Helena Ödesjös avhandling, gjorde ingen skillnad på offentligt eller privat drivna vårdcentraler inom vårdvalet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan