Enkla enkätfrågor speglade vårdresultatet

Vårdkvalitet Om personalen i enkätsvar inte själv är nöjd med vårdkvaliteten så finns det skäl att ta deras erfarenheter på allvar. Det är en slutsats av en ny studie vid Malmö universitet.
Om personalen i enkätsvar inte själv är nöjd med vårdkvaliteten så finns det skäl att ta deras erfarenheter på allvar. Det är en slutsats av en ny studie vid Malmö universitet.

Enkla enkätfrågor speglade vårdresultatet
Foto: Michal Jarmoluk, Pixabay.

Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och knuten till CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering,

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

med kolleger ställde i studien frågor till personal på olika tandkliniker. De kunde sedan mäta hur många av de tandfyllningar som utförts på de olika klinikerna vid den aktuella tiden som behövde bytas ut i förtid.  Uppgifter kring det senare togs från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.

 

– Tandfyllningar som byts ut är pengar för samhället och patienter, men också smärta, säger Hanne Berthelsen i ett pressmeddelande.

 

Studien visar att bedömningen av vårdkvalitet från personalgruppen kan förutsäga risken för utbyte av tandfyllningar på grund av en kariesdiagnos inom tre år.

 

– Det är intressant att personalens bedömning kan fångas med få frågor i medarbetarenkäter och sedan användas i kvalitetsarbetet, fortsätter Hanne Berthelsen.

Frågorna som visade sig spegla vårdens utfall väl var:

* Är du nöjd med kvaliteten på det arbete som utförs på din arbetsplats?

* I vilken grad anser du att följande faktorer kännetecknar din arbetsplats?

* Är kvaliteten i kommunikation med patienter god?

* Är kvaliteten i själva behandlingen av patienter god?

Hämtar fler artiklar
Till startsidan