Leap for Life – en samverkansmodell för informationsdriven vård

Samverkan Samverkan är en nyckel för att utveckla vården så att den blir mer informationsdriven och med hjälp av digital teknik och AI ger bättre beslutsstöd för personalen.

Leap for Life – en samverkansmodell för informationsdriven vård
Ann-Christine Hertz.

Det är grundtanken bakom Leap for life, som är Hallands nya innovationscentrum där samarbetet sker mellan region, högskola, kommuner och näringslivet. Centret är en vidareutveckling av Hälsoteknikscentrum som funnits i regionen sedan 2009.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Under Hälsoteknikcentrums resa blev det tydligt att det var en styrka att ha en neutral arena där vi tillsammans kan träffas på lika villkor, säger Ann-Christine Hertz, verksamhetsansvarig på Leap for Life till Kvalitetsvård.

I hennes och Leap for Lifes vision är den framtida vården i hög grad personcentrerad och ofta förlagd till patientens hemmiljö. Med digital teknik och AI kan den bästa bakgrundsinformationen samlas in, både om patienten själv och om kunskapsläget för olika diagnoser.

Föregångaren Hälsoteknikcentrum startade projektet Testmiljö Halland där företag i samarbete med vården och forskare kan testa nyskapande produkter, och som nu fortsätter.

En av de produkter som har utvecklats och som idag finns på marknaden är Bike around – en virtuell cykeltur för dementa. Hälsoteknikcentrum arbetade väldigt brett kring teknik för bättre livskvalitet för individen.

Den framtida forskning som nu ska bedrivas vid Leap for Life är tydligare inriktad på just informationsdriven vård och AI. Tanken är att den ska bidra till både bättre informationssystem och ett bättre samarbete med bättre informationstillgång mellan den kommunala vården, primärvård och sjukhusvård.

– Vi behöver få till ett mer strömlinjeformat vårdförlopp där individens behov är i centrum, så att vi kommer bort från det fragmentariska som man ofta kan uppleva i vården idag. Vi vill också förbättra de beslutsstöd och diagnosverktyg som finns, göra dem mer intelligenta, säger Ann-Christine Hertz.

Region Halland och Högskolan i Halmstad som det lärosäte där forskningen bedrivs har fördelen av sin småskalighet, menar hon.

– Vi är en ganska liten region, och en mindre högskola. Vi har haft lätt att lära känna varann, alla vi som samverkar här, och blivit ett ganska tajt team.

Hälsoteknikcentrum var ju lätt att förstå – varför byter ni till ett engelskt namn?

– Vi riktar oss ju också till den europeiska marknaden och söker samarbeten där. Där har namnet inte varit så lätt att ha med sig.

Idag pågår en hel del uppdragsforskning inom Leap for Life och flera stora EU-ansökningar. En ansökan finns redan om att få bli en europeisk digital informationshubb.

Akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar

Leap for Life är en utveckling och förnyelse av den halländska samverkansarenan Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) som startade sin verksamhet 2009. Precis som HCH är Leap for Life samägt av Högskolan i Halmstad, Region Halland och samtliga halländska kommuner – Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Leap for Life har sina lokaler på Högskolan i Halmstad som är värdorganisation för innovationscentrumet. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är centralt för Leap for Life, precis som det har varit för HCH.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan