Prisas för astmaapp

Digitalisering I år går Athenapriset för framstående klinisk forskning till utvecklarna av Asthmatuner, en grupp forskare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Institutet.

Prisas för astmaapp
Pristagarna från vänster: Björn Nordlund docent och sjuksköterska, Anna Carleborg, forskningssjuksköterska, Henrik Ljungberg, forskare och överläkare och Marthine Isachsen, forskningssjukskötersxka. Foto: Erik Simander BILDBYRÅN

Asthmatuner är en app i telefonen som kombineras med en spirometer. Med hjälp av appen kan den dagliga behandlingen ställas in direkt efter testresultatet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I normala fall träffar patienten vården en eller två gånger per år och vårdpersonalen får en ögonblicksbild av hur läget är för patienten just då. Med vårt system kan patienten följas i vardagen. Inte så att det blir fler vårdkontakter, eftersom det är ett egenvårdssystem och patienterna kommunicerar med sin app, men vårdgivaren kan se tillbaka på hur patienten haft det under året, och kan då hjälpa patienten på ett bättre sätt, förklarar Anna Carleborg, forskningssjuksköterska på Karolinska institutet, och projektledare på Medituner AB för Dagens Medicin, som tillsammans med bland annat Vinnova står bakom priset, ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

En studie på barn har visat att två tredjedelar kunde vara fler dagar i skolan med hjälp av Asthmatuner. Nu går forskargruppen vidare med större studier på vuxna.

Juryns motivering:

”Ett innovativt forskningsarbete som ger fler patienter med folksjukdomen astma tillgång till jämlik och evidensbaserad vård. Genom att addera ett digitalt beslutsstöd till den traditionella lungfunktionsmätningen får varje patient en individuell behandlingsplan som ger hjälp till egenvård i vardagen. Genom en nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv har pristagarna tagit sig hela vägen från idé, kliniska studier, utveckling och godkännandeprocess till marknaden. Resultatet visar på den stora potentialen när smarta algoritmer och användarvänlig teknik kombineras till nytta för patienter och sjukvård.”

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan