Färre olämpliga mediciner för äldre

Färre olämpliga mediciner för äldre

Användningen av olämpliga mediciner minskar inom äldreomsorgen. Det handlar om exempelvis bensodiazepiner, där användning hos äldre kan leda till fler fallolyckor. Det visar Socialstyrelsens nya rapport, Öppna jämförelser 2017 – vård och omsorg av äldre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är glädjande att de olämpliga medicinerna används mindre, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen. Det är också glädjande att vi i rapporten kan se att det finns ett antal kommuner som arbetar aktivt med kvaliteten i äldreomsorgen och över en längre tid redovisar goda resultat.

Bland det positiva i utvecklingen ser han också att antalet frakturer blan

Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen. Foto: Privat.

d de som får äldreomsorg har minskat.  2014 till 2016 drabbades i genomsnitt 858 personer av 100 000 personer över 65 år av frakturer, jämfört med 884 föregående treårsperiod.

–För att vara säker på att det är en trend vill jag gärna se att det fortsätter så under några år, men det ser ut som en positiv trend, konstaterar Kalle Brandstedt.

Men det syns också negativa trender i rapporten. Andelen bland de äldre som får mer än tio läkemedel har blivit större. Mellan 2016 och 2017 ökade andelen personer över 75 år som har tio eller fler läkemedel. Inom hemtjänsten hade nästan var fjärde, 24,2 procent, tio eller fler läkemedel förskrivna 2017, och inom särskilt boende  var de ännu fler, 31,9 procent. Det är en ökning med 3 respektive 6 procentenheter.

Det regionala och kommunala skillnaderna är stora. Det gäller också i mätningen av hemtjänstens kvalitet, där Strömstad sticker ut med 100 procents brukarnöjdhet.

Även personalkontinuiteten inom hemtjänsten varierar kraftigt, räknat i hur många medarbetare som en brukare träffar under en 14-dagarsperiod. Allra bäst resultat här – lägst antal – har Sorsele, med sex personer. På andra plats med sju personer finns flera kommuner, en varierad skara av små kommuner på landet och kranskommuner till Stockholm, som Upplands Väsby, Vaxholm och Sundbyberg.

– Personalkontinuiteten verkar inte ha något med kommunens storlek att göra, utan den verkar bero på hur man organiserar arbetet, och vilken personalomsättning man har förstås, säger Kalle Brandstedt.

Rapporten visar också att riskförebyggande åtgärder minskar för äldre som får hemtjänst eller bor i särskilt boende. Det handlar om åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa. Inom särskilt boende hade 56 procent av de över 65 år fått minst en riskförebyggande åtgärd 2017, vilket kan jämföras med 62 procent föregående år.

– Uppföljning av åtgärder är viktigt för att uppnå en god kvalitet i vården och omsorgen. Rapporten visar att Vännäs, Ydre och Forshaga är de kommuner som har högst andel registrerade av det här slaget för äldre personer i särskilt boende, säger Kalle Brandstedt.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan