Fästingar – och TBE – på gång igen

Vaccination 2019 rapporterades 350 TBE-fall från Skåne i Söder till Dalarna och Gävleborg i norr. Nu är fästingsäsongen i full gång och två fall har redan dykt upp i statistiken, lite i skymundan från den smitta som fått allt fokus denna vår.

Fästingar – och TBE – på gång igen

De allra flesta fallen fanns i fjol fortfarande i de områden som länge har betraktats som riskområden – Stockholm, Sörmland och Uppsala. Men i andra regioner har smittan på senare år blivit vanligare – Dalarna, Gävleborg, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Östergötland rapporterade samtliga förra året fler fall än något år innan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– I de traditionella riskområdena Stockholm, Sörmland och Uppsala där många väljer att vaccinera sig ser vi inte samma ökning i antalet fall som i de nyare riskområdena som exempelvis Västra Götaland, Västmanland och Värmland. Det är viktigt att komma ihåg att eventuella minskningar i antalet fall av TBE inte behöver betyda en minskad TBE-risk för ovaccinerade eftersom viruset fortfarande kommer att finnas i naturen, säger professor Björn Olsen, specialist infektionssjukdomar Uppsala Universitet i ett pressmeddelande med vaccintillverkaren Pfizer som avsändare.

Pfizer har inför fästing- och därmed vaccinationssäsongen gjort en undersökning med hjälp av Ipsos, som frågat svenska folket om kännedomen om TBE. Den visar sig vara hög, de flesta vet att TBE är en mycket allvarlig sjukdom, men undersökningen visar också att många låter bli att vaccinera sig för att de inte betraktar sin hemtrakt som ett riskområde.

Smittskydd Stockholm följer upp regionens fall av TBE och kunde ifjol konstatera att fallen i regionen minskade under 2018. Då drabbades 118 personer i länet, vilket var en minskning mot föregående års 150 fall.

Vaccination bidrar till minskningen av antalet fall.

Dock är inte vaccinationen hundraprocentig. Förra året fann Smittskydd Stockholm sex fall av TBE där patienten först hade genomgått grundvaccination och även fått boosterdoser helt enligt schema.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan