Gott vårdmöte ökar patientsäkerheten för gamla

Vård av äldre När kommunikationen är god i det första vårdmötet mellan patient, närstående och sjuksköterska skapas de bästa förutsättningarna för en fortsatt god vårdrelation med hög patientsäkerhet för äldre multisjuka patienter.

Gott vårdmöte ökar patientsäkerheten för gamla
Annette Johansson. Foto: Högskolan Väst.

Det visar nydisputerade Anette Johnssons avhandling vid Högskolan i Väst, “Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives. – An ethnographic study of encounters at a department of medicine for older people”

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Att alla från sina olika perspektiv får komma till tals i det där första mötet betyder väldigt mycket för det som kommer sedan och hur den vårdande relationen blir, säger hon till Kvalitetsvård.

Fyra delstudier ingår i avhandlingen, med fokus på vårdrelationen, kommunikationen, innehållet i vården och den sociala interaktionen i mötet mellan de tre parterna patient, anhörig och sjuksköterska.

Anette Johnsson har gjort deltagande observationer på en avdelning med inneliggande äldre multisjuka, som följts av intervjuer med alla tre parter som deltagit i mötena.

Att alla vid det första vårdmötet har olika fokus blev tydligt. Patienten vill ofta berätta om det förflutna, sin bakgrundshistoria. Den närstående är fokuserad på hur allt ska bli – vad som ska hända framåt, medan sjuksköterskan är mera ”här och nu”. I en av studierna lades fokus på hur röst och kroppsspråk hos sjuksköterskan påverkar relationen. Den sista av delstudierna fokuserade på vad som händer i den sociala interaktionen på tre.

– Det var egentligen först då, när jag hade alla bitar som jag såg att det var en modell för kommunikation och att det är vårdrelationen som var det viktiga, berättar hon.

Att patient och närstående känner sig lyssnade på och att viktiga budskap går fram till båda vid det första mötet har direkt betydelse för hur vårdrelationen sedan fortsätter.

– Vi vet att nöjda patienter följer råd och anvisningar i den fortsatta vården, säger Anette Johnsson.

Det är sjuksköterskan som sitter i en nyckelposition och som med rätt strategier kan skapa ett trepartsmöte som leder till att patient och närstående känner sig informerade, lyssnade på och känner tillit.

– Hur sjuksköterskan inleder, leder och avslutar det här samtalet lägger grunden för vården framöver. Det är av stor betydelse att mötet involverar allas olika perspektiv och att ingen känner att den inte riktigt får komma till tals.

Helst ska mötet ske så avskilt som möjligt och förstås också utan störande inslag som telefoner eller kolleger som avbryter. Den äldre patienten – liksom dess eventuella äldre närstående – ska ha hörapparat och glasögon på om sådana hjälpmedel behövs och ordet ska fördelas så att alla tre parter får ge sina perspektiv. Det kan låta enkelt, men i en stressad vardag är dessa grundförutsättningar inte alltid givna.

”De talade så modernt, jag hängde inte riktigt med”, sa en äldre man i studien. Så småningom utvecklade han att det största problemet var att de övriga hade talat alltför fort. I andra fall kan det vara den närstående som känner sig utanför och osynlig i mötet.

– Om det första mötet går fel är det inte bara att fortsätta med ett nytt. Man måste börja om och försöka hitta en helt ny start. Det är därför det betyder mycket att ha klara strategier från början, säger Anette Johnsson.

Tre råd inför vårdmöten på tre:

* Var medveten om de olika perspektiv respektive part har och skapa en strategi för att alla får göra sin röst hörd.

* Skapa en lugn miljö för samtalet utan störande yttre faktorer. När ett sådant finns – välj ett enskilt samtalsrum.

* Se till att alla information och kommunikationen går fram genom att patient och närstående som behöver det har hjälpmedel för hörsel och syn.

Läs hela avhandlingen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan