Ärftlighet har stor betydelse för hur sjuk man blir i covid-19

Coronaviruset Genetiken har en stor betydelse för hur svårt en person drabbas av covid-19. Det visar preliminära resultat från forskare vid Kings College i London som använt appen Covid symptom tracker.

Ärftlighet har stor betydelse för hur sjuk man blir i covid-19
Genetiken påverkar hur vi drabbas av covid-19. Bild Stock Adobe.

Genom att uppmana deltagare i världens största tvillingregister, UK Twins, att använda appen och rapportera sina symptom på daglig basis har man fått ett underlag på över 2 300 tvillingar, både enäggs- och tvåäggstvillingar. Totalt hade man redan 2 miljoner användare av appen, som rapporterat om de känt eller inte känt av några symptom den senaste tiden.

Ett antal symptom har av forskarna identifierats som tydliga tecken på corona – hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk och förlorat lukt- och smaksinne är några av de vanligare.

Hälften beror på generna

Forskarnas preliminära slutsats är att ungefär hälften av den skillnad i hur svårt olika patienter drabbas av covid-19 beror på genetiska faktorer. Resten tror man beror på andra faktorer, exempelvis hur hög smittdos patienten utsatt för.

Frances Williams, Kings College.

– Jag anser att ärftligheten är väldigt intressant här, eftersom den både kan visa sig i hur hög grad människor riskerar att drabbas av viruset och i hur den drabbades immunsystem sedan reagerar på det. De som drabbas allra värst och som behöver intensivvård är de som får en överreaktion i immunförsvaret – en så kallad cytokinstorm – och det är något som vi har sett  är, åtminstone delvis, genetiskt betingat, säger professor Frances Williams vid King´s College i en kommentar till Kvalitetsvård.

Tvillingregister används

Förutom detta  genetiska samband ser forskarna också sådant på symptomen på tappat smak- och luktsinne. Även förvirringstillstånd, som ibland uppstår vid covid-19, tycks ha ett starkt genetiskt samband.

Genom att det tvillingregister man rekryterat deltagarna ifrån redan tidigare har många och exakta hälsouppgifter kring varje individ – allt från tidigare sjukdomar, matvanor och  livsstil till enskilda individers tarmflora – finns det mycket data för forskarna att gå vidare med som man också hoppas ska kunna bidra till en ökad förståelse för viruset.

– Vi är väldigt tacksamma mot alla dessa tvillingar som har tagit sig tid att dagligen rapportera sitt hälsotillstånd för att hjälpa oss att bättre förstå ärftlighetens betydelse för den här svåra sjukdomen, vilket kan komma att ge oss möjligheten att förutsäga vilka som löper en högre risk att drabbas svårt, säger professor Frances Williams.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan