Rehabiliteringsbehov och immunitet mot covid i ny studie

Coronaviruset Patienter som genomgått intensivvård för covid-19 på sjukhus i Skåne blir nu föremål för en forskningsstudie i Skåne. Studien leds av Skånes universitetssjukhus.

Rehabiliteringsbehov och immunitet mot covid i ny studie
Bild: Pixabay.

Det som undersöks är hur tillfrisknandet ser ut, behoven av rehabilitering och även hur patienterna har utvecklat antikroppar mot sjukdomen. Blodprov som tagits på sjukhuset sparas och tre månader efter utskrivning ska nya prover tas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Syftet med blodprovstagningen är att kunna analysera så kallade biomarkörer för att studera hur om det finns ett samband mellan biomarkörerna och hur svår sjukdom patienten haft, samt patientens behov av stöd och rehabilitering efter tillfrisknande. Det är ett enkelt sätt att följa upp hur patienterna mår, säger Hans Friberg, överläkare på Skånes universitetssjukhus och den som leder studien, i ett pressmeddelande.

Ett annat syfte med blodprovsinsamlingen är att få en bättre bild av om och hur länge en immunitet kan finnas hos covid-19-patienter.

Patienterna följs också upp av arbetsterapeuter per telefon. En timmes telefonintervju görs med varje patient som också får fylla i flera frågeformulär om sitt psykiska och fysiska mående, och dessutom göra ett enklare kognitivt test över telefon. Även denna uppföljning görs efter tre månader och efter ett år.

– Vi vet i dagsläget inte så mycket om vilken typ av rehabilitering som covid-19-patienter behöver. Däremot vet vi att personer som fått intensivvård under en längre tid riskerar att få svårigheter även långsiktigt. Det kan vara fysiska, kognitiva och emotionella svårigheter som påverkar vardagen i olika utsträckning, säger Gisela Lilja, arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus och ansvarig för denna del av studien.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan