Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation i ambulansvården leder till vårdskador. Det visar en ny studie från Högskolan i Borås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Studien presenterades på kongressen Ambulans209Prehospen. Forskarna har mätt riskerna i ambulansen genom studier av journaler. 30 journaler i månaden på ett år har lottats ut från tre områden: en storstad, ett mixat område och en glesbygd. Totalt blev det 1 080 journaler som analyserats utifrån 11 punkter, så kallade ”trigger tools”.

 

– Resultaten visade att det sker 4,3 avvikande händelser per 100 ambulansutryckningar. Och när det gäller svårt sjuka som vid stroke eller hjärtinfarkt ökar siffran till 16 procent, säger Magnus Andersson Hagiwara, docent inom prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

 

Forskarna gjorde också en särskild studie över allvarliga diagnoser som stroke, sepsis och hjärtinfarkt. Där visade sig diagnosen i ambulansen vara felaktig i tolv procent av fallen. På Borås Högskola finns idag en satsning på att förbättra de tidiga bedömningarna inom specialistutbildningarna för ambulanssjuksköterskor och i masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning på prehospital vård.

 

Forskningen kring patientsäkerheten i ambulanssjukvården ska ses som en metodutveckling som kan användas som grund för vidare forskning, understryker Magnus Andersson Hagiwara.

 

– Så fort en människa är inblandad måste man ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Därför måste systemen anpassa sig efter det, och utbildningen på högskolan är en del av systemet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan