Ny studie för rutiner att minska skador av läkemedel

Ny studie för rutiner att minska skador av läkemedel

Brist på uppföljning av läkemedelsbehandling efter utskrivning från sjukhus är en vanlig orsak till undvikbara vårdskador. Nu inleds en regionsövergripande studie, ledd från Akademiska sjukhuset i Uppsala, med syfte att utveckla rutiner och arbetssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

– Vår förhoppning är att förbättrade rutiner för kommunikation och uppföljning av läkemedel i samband med utskrivning ska minska felmedicinering, akutbesök och återinläggningar. Det leder både till förbättrade behandlingsresultat, minskad belastning på akutsjukvården och ökad patientsäkerhet, säger projektledare Ulrika Gillespie, biträdande apotekare och farmacie doktor, avdelningen för läkemedel och farmaci, Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Idag saknar remisser till primärvården ofta information om planerad uppföljning av läkemedelsbehandling. Husläkaren får inte rätt information, och ofta brister också patientdelaktigheten, särskilt för äldre som tar många mediciner.

Fokus för den nya studien blir läkemedelsinformation i övergången från sluten- till öppenvården.

– Målet är att optimera utskrivningsprocessen, med fokus på läkemedelsremisser, och att stärka patientens och anhörigas delaktighet, förklarar Ulrika Gillespie.

Forskningsstudien ”En stark kedja med läkemedelsinformation – över vårdgränserna och med patienten vid rodret”

 

  • Fokus på överföring av läkemedelsinformation i samband med utskrivning från sjukhus till öppenvård.
  • Målet är att optimera utskrivningsprocessen, med fokus på läkemedelsremisser, och att stärka patientens (eller anhörigas) delaktighet i remissprocessen.
  • Den planerade studien kommer att genomföras på 12 vårdavdelningar vid tre sjukhus: Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Västmanlands sjukhus Västerås.I projektets förstudie involveras samma patienter som i en pågående studie, MedBridge. Här ingår drygt 2 000 patienter, 65 år och äldre, som har vårdats på de tre deltagande sjukhusen.

Studien är ett samarbete mellan Region Uppsala och Västmanland, institutionerna för farmaceutisk biovetenskap och medicinska vetenskaper samt pensionärs och anhörigföreningar. Förutom en doktorand räknar man med att engagera en postdoc-läkare på 25 procent i projektet..

Hämtar fler artiklar
Till startsidan