Felaktig koldiagnos förvånande forskningsfynd

Felaktig koldiagnos förvånande forskningsfynd

Det är vanligt att patienter som fått en kol-diagnos i själva verket inte lider av sjukdomen. Detta var ett oväntat forskningsfynd i en nyligen publicerad studie där forskare från flera länder deltog.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Professor Christer Janson. Foto: Uppsala universitet.

– Ett väl känt problem är att många har oupptäckt, obehandlad kol. Våra nya resultat visar att det omvända problemet med överdiagnostik av sjukdomen också verkar vara vanligt, säger en av forskarna, professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik till Upsala Nya Tidning.

Studien omfattade drygt 16 000 medelålders och äldre kvinnor och män i 20 länder i Europa, USA, Australien och Sydafrika. I studien fick de genomgå en omfattande hälsointervju följd av ett blåstest, spirometri. Sex procent av deltagarna uppgav att de hade fått en kol-diagnos av läkare, men vid spirometrin visade det sig att den i mer än hälften av fallen inte var korrekt.

– I en del fall har den felaktiga kol-diagnosen satts utan någon spirometri-undersökning enbart utifrån sådana ospecifika symtom som till exempel hosta och slem i luftvägarna. I andra fall där en spirometriundersökning verkligen gjorts kan den nedsatta lungfunktionen ha berott på övergående orsaker som till exempel en infektion, säger Christer Janson.

Felaktig koldiagnos var betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Varför vet man inte, och detta är något Christer Janson med flera vill titta närmare på.

Studien har publicerats i tidskriften Chest.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan