Forskare vill förbättra endometriosvården med mer stöd till patienten

Endometrios leder ofta till långvarigt lidande och ofta också långa sjukskrivningar för de kvinnor som drabbas. Nu startar Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset en forskningsstudie kring hur man ska kunna hjälpa patienterna till ett mer aktivt liv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Matts Olovsson, överläkare. Foto: Sevim Yildiz, MSI, Akademiska Sjukhuset.

– Dagens rehabiliteringsstöd räcker inte för en stor grupp kvinnor med endometrios. Vi ser att många faller tillbaka i sjukskrivning. Vår förhoppning är att läkemedelsbehandling i kombination med en mer långsiktig, arbetsinriktad rehabilitering ska minska sjukskrivningarna och bidra till att kvinnorna mår bättre, säger Matts Olovsson, överläkare och forskare på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

2009 var Matts Olovsson med och startade landets första endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset. Idag finns liknande centra/team även i Stockholm, Malmö, Göteborg, Falun och Östersund med flera städer.

 

Vid endometrios är det vanligt att man har kraftig smärta i samband med mens. För vissa kvinnor är smärtan så kraftig att TENS, massage och receptfria läkemedel inte räcker som lindring. De kan då erbjudas receptbelagda preparat, exempelvis morfin eller morfinliknande substanser som kan skapa ett beroende. Hur dessa påverkar patienterna är något man nu närmare vill undersöka.

 

– Opioidbehandlingen pågår ofta under långa perioder vilket har visat sig vara förknippat med låg arbetsåtergång och svårigheter att bibehålla arbetsförmåga. Samtidigt vet vi att arbete kan vara en skyddande faktor för beroendeutveckling. Studiens syfte är att undersöka detta och samtidigt få ökad kunskap om hur en effektiv, arbetsinriktad rehabilitering kan utformas, förklarar Matts Olovsson och fortsätter:

 

I studien lottas kvinnorna till två grupper, där den ena får traditionell smärtbehandling och stöd av rehabiliteringskoordinator att upprätta en plan för återgång i arbete. Den andra gruppen får dessutom handledning och träning i kommunikation och problemlösning på arbetsplatsen samt fysisk träning för att klara prioriterade arbetsuppgifter. Dessutom kommer arbetsgivaren att ges utbildning för att aktivt kunna stödja långsiktig återgång i arbete. Sammanfattningsvis vill forskarna pröva en ny modell med aktiva, stödjande insatser från rehabiliteringskoordinator och arbetsgivare där en tydlig plan upprättas med arbetsträning anpassad efter individens önskemål och förutsättningar.

Studien kommer att starta senare i vår. Pernilla Åsenlöf, professor vid Uppsala universitet, är ansvarig för projektet som finansieras via Vetenskapsrådet och AFA Försäkring.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan