Fler smittas på covid-avdelning

Coronaviruset De som arbetar med covidsjuka blir i högre grad än andra också smittade själva. Det visar en studie från Lunds universitet som gjorts under hösten i år.

Fler smittas på covid-avdelning

Forskarna tog blodprov på personal på två infektionsavdelningar med covid-patienter och på fem andra avdelningar på Skånes universitetssjukhus. Även anställda på två avdelningar på Lunds universitet ingick i studien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Resultatet visade att de som jobbar med covid-patienter i den så kallade frontlinjen, själva riskerar att smittas i högre utsträckning än annan personal som inte jobbar med dessa patienter. Personerna i studien fick också beskriva hur exponerade de varit för patienter med covid-19 genom att uppskatta hur stor del av dagen de arbetat med covid-patienter. Och där kunde vi se att de som hade en högre exponering också i större utsträckning hade haft covid-19, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare och professor vid universitetet.

Delvis blev han förvånad över resultatet, då bedömningen har varit att patienter som kommer till sjukhus är i ett skede där de inte längre är så smittsamma.

– Men denna, och andra liknande studier, antyder att det trots allt sker en smittspridning från patienter till personal. Och i nästa led finns risken att smittan även sprids bland personalen, säger Magnus Rasmussen.

När studiedeltagarna testades fann man att 22 procent (11 av 51 personer) på avdelningar som behandlade covid-19-patienter också själva hade sjukdomen. Motsvarande siffra på avdelningar utan covid-patienter var 5 procent (10 personer av 220 deltagande), och på de två universitetsavdelningarna var andelen covid-positiva 6 procent (11 personer av 192 deltagande).

Studien har granskats inför att den presenterades på Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte ”State of the Art Covid-19”. Den har inte ännu publicerats och har därför inte genomgått en peer-review.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan