Råd för säker kirurgi under pandemin

Patientsäkerhet När smittspridningen av covid-19 i samhället är stor bör patienter självisolera sig inför en planerad operation. Alla patienter bör testas innan någon typ av kirurgi genomförs, enligt en ny rekommendation.

Råd för säker kirurgi under pandemin
Foto: Pixabay.

De här råden för säker kirurgi under pandemin har satts ihop av en arbetsgrupp inom Svenska Läkaresällskapet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Pandemin har visat på vikten av att samla professionen över specialitetsgränserna, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i ett pressmeddelande.

Gruppen har haft veckovisa avstämningar i SLS Covid-19 arbetsgrupp där de delat erfarenheter och diskuterat professionsgemensamma frågor med anledning av pandemin.

– Flera frågor uppstod bland annat kring hur vi ska kunna säkerställa en så säker kirurgi som möjligt. Därför bildades arbetsgruppen för säker kirurgi som haft patientsäkerheten i fokus. Vi hoppas att rekommendationerna får stor spridning. De ger viktig vägledning för hur och när testning ska ske och hur det påverkar en eventuell operation, säger Tobias Alfvén.

Alla patienter som ska genomgå en operation ska tillfrågas om de har haft covid-19, och testas för en eventuell pågående infektion med PCR-test. Antigentest kan ersätta PCR-testet, men arbetsgruppen varnar för att dessa inte är validerade för analys av asymtomatiska personer.

Om en operation bör göras trots smitta kan det ur smittskyddssynpunkt ha betydelse om den flyttas fram bara några dagar. Smittrisken avtar hos de flesta personer en vecka efter sjukdomsdebuten.

Definitionen av när råden är tillämpliga – det vill säga när smittspridningen är hög – behöver avgöras lokalt i samråd med regionens smittskydsenhet.

Läs hela rekommendationen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan