Studie om läkares arbetsmiljö belönas

Arbetsmiljö En studie om läkares erfarenheter av att arbeta under pandemin ger barnläkaren Kristina Henriksson arbetsmiljöstipendiet Hållbart arbetsliv, som delas ut av Sjukhusläkarna.

Studie om läkares arbetsmiljö belönas
– Det känns jätteroligt att just arbetsmiljö uppmärksammas. Det är en fråga som inte brukar komma i första rummet, säger Kristina Henriksson. Foto: Marlene Magnussen.

Den studie som uppmärksammas ingår som en del av den större forskningsstudien ”Friska läkare: en studie över svenska läkares arbetsmiljö och hälsa”. Kristina Henrikssons handledare Emma Hagqvist vid Arbetsmedicin på Karolinska institutet är också forskargruppsledare i det projektet. I studierna kartläggs läkares psykiska hälsa, och forskarna söker arbetsmiljömässiga faktorer som kan relateras till ohälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har två stipendiater i år på temat Hållbart arbetsliv. Det måste till både krafttag och kunskap om läkares arbetsmiljö, särskilt när specialistläkare har blivit ett riskyrke för långtidssjukskrivningar. Svaren finns på arbetsplatserna, och där fångar Kristina Henrikssons studie upp det som har hänt nu under pandemin och ger oss värdefull kunskap, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, i ett pressmeddelande.

I förra veckan berättade Kvalitetsvård om projektet Doktorsdialoger https://kvalitetsvard.se/stipendium-till-kollegiala-stodgrupper/, som också belönats med stipendiet.

– Det känns jätteroligt att just arbetsmiljö uppmärksammas. Det är en fråga som inte brukar komma i första rummet, säger Kristina Henriksson. Foto: Sjukhusläkarna.

Motiveringen lyder:

ST-läkaren i pediatrik Kristina Henriksson får Sjukhusläkarnas stipendium “Hållbart arbetsliv” för arbetet med en av få svenska studier om läkares arbetsmiljö och hälsa. Inom ramen för sitt vetenskapliga arbete intervjuar hon ST-läkare om deras erfarenheter av att arbeta under covid-19 pandemin. Intervjuerna är en del av en större forskningsstudie om läkares psykiska ohälsa. Att undersöka de organisatoriska omställningar och konsekvenser för hälsan som läkararbetet inneburit under pandemin, kan väntas ge värdefull kunskap inför kommande kriser.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan