Stipendium till kollegiala stödgrupper

Arbetsmiljö Nätverket Vem tar hand om doktorn? uppmärksammas nu med Sjukhusläkarnas arbetsmiljöstipendium ”Hållbart arbetsliv”.

Stipendium till kollegiala stödgrupper
Foto: Jannis Politidis.

Stipendiet delas ut till initiativtagarna Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson för projektet ”Doktorsdialoger”, som arbetar med att utbilda handledare till lokala kollegiala stödgrupper. Sjukhusläkarnas styrelse delar denna gång ut två stipendier med tanke på pandemin. Den andra stipendiaten presenteras nästa vecka.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

-I sjukvården glöms läkaren inte sällan bort i krishantering efter svåra händelser och förväntas ofta klara sig utan stöd. Då kan kollegiala samtalsgrupper erbjuda ett behövligt stöd, och därför har vi utvecklat DoktorsDialoger, säger Maria Zetterlund Gustafsson.

Juryns motivering:

Nätverket ”Vem ta hand om doktorn?” får genom Jill Taube & Maria Zetterlund Gustafsson Sjukhusläkarnas stipendium “Hållbart arbetsliv” för sitt engagemang och mångfacetterade sätt att stötta enskilda kollegor och samtidigt arbeta för en bättre hälsa och arbetsmiljö för läkarkåren som helhet. Genom projektet ”Doktorsdialoger” utbildas handledare i att leda kollegiala stödgrupper. Nätverket med samarbetspartners bidrar på så sätt till att minska stress och arbetsrelaterad ohälsa inom kåren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan