Förbättrad canceröverlevnad i hela Norden

Cancervård Alla nordiska länder visar förbättringar i canceröverlevnad under de senaste decennierna. Det visar en ny stor registerstudie av forskare vid Karolinska Institutet, som nu publiceras i tidskriften Acta Oncologica.

Förbättrad canceröverlevnad i hela Norden

Skillnaderna mellan länderna har minskat. Tidigare utmärkte sig Danmark med en sämre överlevnad än övriga nordiska länder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien har gjorts i samarbete med företrädare för kvalitetsregistren i länderna. Den bygger på data från de nationella cancerregistren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och omfattar över två miljoner patienter som diagnosticerats med cancer mellan 1990 och 2016.

Forskarna jämför patienter som överlevt ett och fem år efter att de diagnostiserats med cancer i tjocktarm, ändtarm, lunga, njure, bröst, livmoder, äggstock, prostata eller malignt melanom i huden.

Såväl ettårsöverlevnad som femårsöverlevnad har förbättrats, allra tydligast just i Danmark. Ett exempel är tjocktarmscancer, där femårsöverlevnaden i Danmark ökade med 16-17 procentenheter mellan 1990 och 2010, från 46 % till 62 % för kvinnor och från 42 % till 60 % för män.

Motsvarande förändring i Sverige under samma period var en ökning med 12-13 procentenheter till 66 % för kvinnor och 64 % för män.

Studien visar att även ettårsöverlevnaden generellt har förbättrats stort mellan 1990 och 2015. I Sverige ökade ettårsöverlevnaden i lungcancer med 25 respektive 20 procentenheter till 56 % för kvinnor och 48 % för män. Och för patienter med njurcancer med 20 respektive 22 procentenheter till 87 % för kvinnor och 86 % för män. Ettårsöverlevnaden för kvinnor med äggstockscancer ökade med 20 procentenheter till 87 %.

– Den positiva utvecklingen tyder på att de

Mats Lambe. Foto: Ulf Sirborn.

åtgärder för att förbättra cancervården som utförts i de nordiska länderna har varit lyckade, säger en av författarna till studien, Mats Lambe, funktionschef vid RCC Uppsala Örebro och professor vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Nationella strategier och cancerplaner, införande av standardiserade vårdförlopp och nationellt enhetliga vårdprogram som uppdateras kontinuerligt har bidragit till den positiva utvecklingen, anser han.

Läs hela studien

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan