Ungas psykiska hälsa försämrad under pandemin

Psykisk ohälsa Under pandemin ökade den psykiska ohälsan för många unga. Det visar ny forskning från Högskolan i Väst och Jönköping University. Särskilt de som fick distansundervisning mådde sämre.

Ungas psykiska hälsa försämrad under pandemin

– Jag tror att det är viktigt att även elevhälsan och andra vårdkontakter som kan

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Vård och stöd måste följa med när ungdomar distanseras från skolan, menar Sabina Kapetanovic. Foto: Privat.

erbjuda stöd hänger med ut på de digitala plattformarna när vi nu är inne i en ny period av distansundervisning, säger projektledaren för studien, Sabina Kapetanovic, till Kvalitetsvård.

Studien genomfördes på gymnasieungdomar i hela Sverige under juni. Den visar att ungdomarna har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att de har förtroende för att regeringen kan hantera Covid-19 situationen. Men resultatet av detta, särskilt ihop med distansundervisning, har blivit att många har känt sig ensamma. Även ångest och stress har ökat för gruppen, och många har upplevt konflikter i hemmet. De unga tjejerna rapporterar psykisk ohälsa i högre grad än killarna.

– Det här är ju en period i livet då kompisar ofta är det som har en skyddande effekt när man mår dåligt, när man behöver någon att prata med, så därför kan det slå extra hårt att man inte träffas under pandemin. En viss kompensation kan finnas i att umgås på sociala medier, men det ersätter ju inte riktigt ett nära samtal, säger Sabina Kapetanovic.

En del ungdomar rapporterar att de sover mer än vanligt.

– Det kan ju vara på gott och ont, att man sover så mycket man behöver eller att man får sömnstörningar och sover på tider när man kanske inte borde.

Totalt sett verkar det inte finnas en ökning av alkohol och droger på grund av pandemin, men det finns unga som rapporterar ökad alkoholanvändning och berusning.

Sabina Kapetanovic konstaterar att samhället måste vidta åtgärder i tider av kriser och social distansering för att se till att ungdomar har allt stöd de behöver för att kunna hantera de utmaningar som de möter. Skolan och elevhälsan i Sverige är i grunden bra på att hitta de barn och ungdomar som är i riskzonen för psykisk ohälsa – de får inte tappas bort nu när fler åter får distansundervisning.

– Jag tror att det viktiga är att samhällets och skolans stöd blir både tillgängligt och väl synligt digitalt, när nu eleverna arbetar digitalt, säger Sabina Kapetanovic.

Läs den vetenskapliga studien

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan