Minskad risk för hjärtinfarkt efter fetmakirurgi

Forskning Personer med kraftig övervikt som drabbas av hjärtinfarkt har stor nytta av en överviktsoperation. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, där forskarna har använt kvalitetsregistren för överviktiga, SOReg, och för hjärtsjukvård, SWEDEHEART.

Minskad risk för hjärtinfarkt efter fetmakirurgi

Över tusen individer deltog i registerstudien, vars resultat nu publicerats i tidskriften Circulation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

509 individer som opererats med någon av metoderna gastric bypass eller gastric sleeve matchades i studien med lika många personer av samma kön, vikt och ålder, som haft hjärtinfarkt ungefär samtidigt.

Operationen gastric bypass innebär att en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas bort. Gastric sleeve innebär att en stor del av magsäcken tas bort och formas till ett rör för maten som passerar till tarmen.

– Vi fann att individerna som opererats för övervikt hade en klart lägre risk för att få en ny hjärtinfarkt, lägre risk att dö och lägre risk att utveckla hjärtsvikt. Dessa data kan tala för att kraftigt överviktiga som drabbas av en hjärtinfarkt, bör erbjudas att opereras för sin övervikt som sekundärprevention, säger försteförfattaren Erik Näslund, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, överläkare vid Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

Forskarna tror inte att viktminskning är den enda orsaken till det samband man ser mellan överviktsoperation och lägre risk för större hjärthändelser som stroke, hjärtinfarkt eller förtida död.

En teori är att metabolisk kirurgi i sig har en positiv effekt på tillstånd i kroppen som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.

– En stor andel av patienterna som genomgick metabolisk kirurgi i denna studie hade klinisk remission av typ 2-diabetes, högt blodtryck och höga blodfetter, dyslipidemi. En tidigare studie, I Look AHEAD, visade att lång, intensiv livsstilsintervention hos patienter med typ 2-diabetes resulterade i en viktminskning på 6 procent men inte en minskad risk för hjärtinfarkt, säger Erik Näslund.

Innan resultaten omsätts till praxis i vården behövs enligt forskarna fler studier kring sambanden.

 

Läs hela artikeln

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan