Pris för forskning kring Myastenia Gravis

Utmärkelser Susanna Brauner, läkare och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet får Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris 2020.

Pris för forskning kring Myastenia Gravis
Susanna Brauner. Foto: Ulf Sirborn, Karolinska Institutet.

Forskningen syftar till att förbättra behandlingen vid den autoimmuna sjukdomen Myastenia Gravis, MG. Den forskningsansökan som belönas heter “Dissecting the pathogenesis of myasthenia gravis -a genetic, epidemiological and immunological approach”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Idag finns inga välfungerande immundämpande behandlingar och tyvärr inte heller någon botande behandling, säger Susanna Brauner i ett pressmeddelande. För att kunna förbättra omhändertagandet krävs därför bättre förståelse av den bakomliggande sjukdomsmekanismen, både av faktorer som påverkar sjukdomens uppkomst och dess förlopp. Vi vet idag väldigt lite om varför sjukdomen uppstår och varför drygt en tredjedel av patienterna utvecklar en allvarlig och svårbehandlad sjukdom.

Susanna Brauners forskargrupp har i en stor nationell studie samlat information om miljö och livsstil hos MG-drabbade, och blodprov har tagits för genetiska analyser. Den inflammatoriska reaktionen studeras också för att söka svar på varför immunsystemet reagerar på kroppens egna celler och för att i blod hitta nya biomarkörer som kan ge en bild av hur sjukdomen kommer att utvecklas.

– Att belönas med Svenska Läkaresällskapets Translationella forskningspris är verkligen hedrande! Det är roligt för både mig och forskargruppen och ger oss motivation att fortsätta vår jakt på ny kunskap och behandling för patienter som lever med MG, säger Susanna Brauner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan