”Förbättringsarbetet har börjat ge effekt”

Förbättringsarbete På fem år har antalet vårdrelaterade infektioner mer än halverats i Region Kronoberg. “Det är ingen slump” säger Pär Lindgren, regional chefläkare.

”Förbättringsarbetet har börjat ge effekt”
Pär Lindgren är regional chefläkare i Region Kronoberg.

Region Kronoberg har som målsättning att vårdskadorna i slutenvården ska ligga under 4 procent. Andelen har stadigt minskat de senaste åren och ligger nu på 3,6 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ett område som de jobbat aktivt med är vårdrelaterade infektioner. Med hjälp av mätmetoden markörbaserad journalgranskning kan de nu se att arbetet gett resultat. Sedan 2018 har vårdrelaterade infektioner minskat från 5,4 till 1,8 procent.

– Vi kan se att det inte är någon slump utan att minskningen är kopplad till de områden där vi jobbat mycket aktivt. Det tyder på att de riskförebyggande åtgärder och förbättringsarbeten som regionen arbetar med har börjat ge effekt, säger Pär Lindgren, regional chefläkare.

I sitt arbete har Region Kronoberg valt att fokusera förbättringsarbetet på områden där det finns problem, antingen nationellt eller lokalt. Det handlar om infarter, urinvägsinfektioner och lunginflammationer:

  • Infarter: Ett byte av fabrikat har gjort att sjukvårdspersonal inte är lika nära huden och irriterar kärlet när man ger medicin, vilket minskar infektionsrisken. I verksamheterna har man tydliga riktlinjer för att kontrollera infarter regelbundet. Bland annat får de inte sitta för länge och ska ha rätt förband. Följsamheten till riktlinjerna har blivit bättre, med hjälp av regelbundna mätningar och infartsombud på varje avdelning.
  • Urinvägsinfektioner. Här har ett arbete skett bland annat med hur man sätter slangar i urinblåsan och vilka som gör det.
  • Lunginflammationer. För att minska risken för vårdrelaterad lunginflammation jobbar man förebyggande med att patienter inte ska ligga platt på rygg, att de får borsta tänderna och sitta upp när de äter.

Pär Lindgren poängterar att resultaten är ett bevis på att aktivt arbete ger resultat, men att det inte är läge att luta sig tillbaka.

– Vårdrelaterade infektioner är fortfarande den vanligaste vårdskadan. Det finns mer att göra, säger Pär Lindgren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan