Allt fler vårdas för infektioner

Forskning Antalet personer som vårdas på sjukhus till följd av en infektion har ökat. Ökningen har skett i alla åldersgrupper, men allra störst är den bland personer över 80 år.

Allt fler vårdas för infektioner
Patienter med infektioner har ofta längre vårdtider än patienter med andra diagnoser. Foto: Adobe Stock

Det visar en studie från Lunds universitet som publicerats i tidskriften The Lancet Regional Public Health.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Drabbar många äldre

Studien visar att andelen vårddygn med infektionsdiagnos i Sverige ökade från 11 till 21 procent under perioden 1998 till 2019. Dessa patienter har dessutom längre vårdtider än patienter med andra diagnoser.

Ökningen har skett i alla åldersgrupper, men är störst hos personer över 80 år.

Forskarnas resultat pekar på att en allt större andel patienter med har infektion som huvudsaklig orsak till sjukhusvård.

Viktiga resultat

Med tanke på de befolkningsprognoser som finns, med en ökande andel äldre, är det sannolikt att antalet patienter på sjukhus med infektionsdiagnos kommer fortsätta vara högt. Antalet slutenvårdsplatser har samtidigt minskat i Sverige under de senaste 20 åren.

– Detta är något som sjukvården kommer behöva förhålla sig till. Man behöver långsiktigt upprätthålla och stärka kompetensen kring infektionssjukdomar och deras behandling på sjukhus, men även tänka strategiskt när man designar sjukhus, för att på ett smittsäkert sätt kunna vårda dessa patienter, säger Gustav Torisson, forskare i infektionsmedicin vid Lunds universitet och infektionsläkare, Skånes universitetssjukhus.

Mer läsning

Den publicerade artikeln finns att läsa här: Hospitalisations with infectious disease diagnoses in somatic healthcare between 1998 and 2019: A nationwide, register-based study in Swedish adults

Hämtar fler artiklar
Till startsidan