Förtroendet för vården minskar

Rapport Sex av tio svenskar har stort förtroende för hälso- och sjukvården. Region Kalmar ligger fortfarande i topp, medan Region Västernorrland även i år ligger på sista plats. Så här placerar sig de olika regionerna.

Förtroendet för vården minskar
Under 2022 minskade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i alla regioner. Foto: Adobe Stock

Under 2022 minskade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården i alla regioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar årets upplaga av Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Förtroendet minskar

62 procent av invånarna har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin region. Motsvarande siffra för 2021 var 69 procent.

Fredrik Lennartsson, SKR

– Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt under pandemin och vi ser nu återgång. Att invånare har förtroende för vården är viktigt för att de ska kontakta vården när de behöver och för att de ska följa behandlingsråd, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Män över 60 år sticker ut

Generellt sett har män samt personer över 60 år större förtroende för hälso- och sjukvården jämfört med kvinnor samt yngre personer.

Invånare som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra har också större förtroende för vården jämfört med de som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt.

Väntetiderna är för långa

85 procent av invånarna svarar att det har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, även där har en det skett en minskning jämfört med de föregående två åren. 2022 var motsvarande siffra 88 procent. Mindre än hälften tycker att väntetiderna till sjukhusvård är rimliga.

– Väntetiderna till vård behöver minska. Men tillgången till vård handlar om mer än väntetider, det handlar om att få kontinuerlig information från vården under pågående behandlingar, hjälp med egenvård och möjlighet att kunna få svar på frågor när man behöver, säger Fredrik Lennartsson.

Så här tycker svenskarna om vården:

 • 85 procent upplever att de har tillgång till den vård de behöver.
 • 48 procent av invånarna anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga, medan motsvarande andel för hälso- och vårdcentraler är 63 procent.
 • 45 procent av invånarna är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik
 • 56 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.
 • 78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster.

Hela listan: Förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet

Andel som svarat att förtroendet är mycket stort/ganska stort:

 1. Region Jönköpings län: 77
 2. Region Kalmar län: 76
 3. Region Halland: 74
 4. Region Gotland: 72
 5. Region Örebro: 70
 6. Region Östergötland: 69
 7. Region Dalarna: 67
 8. Region Västmanland: 65
 9. Region Uppsala: 65
 10. Region Kronoberg: 64
 11. Region Västerbotten: 64
 12. Region Gävleborg: 62
 13. Västra Götalandsregionen: 61
 14. Region Värmland: 61
 15. Region Stockholm: 60
 16. Region Sörmland: 60
 17. Region Jämtland Härjedalen: 60
 18. Region Skåne: 57
 19. Region Blekinge: 57
 20. Region Norrbotten: 48
 21. Region Västernorrland: 48

Enkät som fångar attityder

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Resultatet bygger på en enkätundersökning där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region.

Läs hela rapporten här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan