Åtta av tio är nöjda med akutvården – men nöjdheten minskar

NPE Akutsjukvårdspatienter är överlag nöjda med vården. Men andelen nöjda minskar på alla områden som undersöks. Här är listan över de 20 sjukhus som fått bäst resultat när det gäller helhetsintryck.

Åtta av tio är nöjda med akutvården – men nöjdheten minskar
Antalet patienter som är nöjda med akutvården minskar jämfört med tidigare undersökningar. Foto: Adobe Stock

De allra flesta patienter som besökt en akutmottagning är överlag nöjda med den vård de fått. De upplever att tillgängligheten till akutsjukvård är god, och att de får ett bra och respektfullt bemötande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar 2022 års nationella patientenkät där 17 000 patienter i hela landet svarat på frågor om sina erfarenheter av svensk akutsjukvård.

Nöjdheten minskar

Enkäten visar dock att patienter som är nöjda med akutvården minskar jämfört med tidigare undersökningar. Den förra mätningen från 2020 hade bättre resultat på samtliga områden. När det gäller helhetsintrycket har det exempelvis minskat från 85,7 till 81,9 i årets mätning.

Det område där utvecklingen är mest negativ, och där resultatet är lägst, är information och kunskap. Nästan sju av tio tillfrågade patienter upplever att informationen gällande väntetider och turordning på akutmottagningarna är bristfällig.

Kalmar i topp

Bäst i årets mätning placerar sig regionerna i Kalmar, Västerbotten, Kronoberg och Jönköping. Bottenplaceringarna tar Stockholm, Sörmland, Skåne, och Uppsala.

Resultat hela landet, förra mätningens resultat inom parentes:

 • Helhetsintryck: 81,9 (85,7)
 • Emotionellt stöd: 75,8 (78,1)
 • Delaktighet och involvering: 78,7 (80,8)
 • Respekt och bemötande: 82,9 (84,9)
 • Kontinuitet och koordinering: 76,9 (78,9)
 • Information och kunskap: 67,7 (70,6)
 • Tillgänglighet: 84,8 (84,9)

Helhetsintryck, topp 20

 1. Lasarettet i Landskrona
 2. Lycksele lasarett
 3. Västerviks sjukhus
 4. Kiruna sjukhus
 5. Ängelholms sjukhus
 6. Torsby
 7. Värnamo sjukhus
 8. Avesta lasarett
 9. Kalix sjukhus
 10. Hässleholms sjukhus
 11. Norrlands universitetssjukhus
 12. Länssjukhuset i Kalmar
 13. Alingsås lasarett
 14. Oskarshamns sjukhus
 15. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 16. Gällivare sjukhus
 17. Västmanlands sjukhus Köping
 18. Höglandssjukhuset
 19. Akutmottagningen Lindesbergs lasarett, Lindesberg
 20. Ljungby

Fångar upplevelsen av vården

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av akutmottagningarna sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Alla resultat hittar du här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan