Mätning med fokus på patientens upplevelse

Patientupplevelse Förbättringsarbete ger tydliga resultat för patientens upplevelse av vården. Det visar de nationella patientenkäterna som genomförts sedan 2015.

Mätning med fokus på patientens upplevelse
De nationella patientenkäterna ger en bild av patienternas upplevelser av allt från akutvård till primärvård. Foto: Adobe Stock

Sedan 2015 ger de nationella patientenkäterna, NPE, en bild av patienternas upplevelser av allt från akutvård till primärvård. Det fanns redan tidigare en tradition att mäta gemensamt, men det året gjorde man om modellen, delvis på grund av den nya patientlagen. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning och delaktighet i vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fakta

Sju dimensioner av vården

De sju dimensionerna som mäts inom NPE är:

  1. Helhetsintryck
  2. Emotionellt stöd
  3. Delaktighet och involvering
  4. Respekt och bemötande
  5. Kontinuitet och koordinering
  6. Information och kunskap
  7. Tillgänglighet

– Mätningarna utforskar patientens upplevelser och erfarenheter inom en rad områden, som till exempel bemötande och tillgänglighet, berättar Hanna Emami, handläggare på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Sju dimensioner

Modellen utgår från den forskning som finns på området och mäter patientens upplevelse, PREM, utifrån sju olika dimensioner. Patienten får svara på en rad olika frågor inom varje dimension.

– Syftet med mätningen är att vården ska kunna använda resultaten i sitt eget förbättringsarbete, poängterar Hanna Emami.

Även om statistiken i sig är ett trubbigt verktyg så ger resultaten en viktig indikation på vilka områden som behöver utvecklas. Regioner, sjukhus och vårdinrättningar kan sedan själva gräva vidare och analysera sina resultat, bland annat genom de fritextsvar som patienterna lämnar.

Fakta

Fokus på upplevelsen

PREM, Patient Reported Experience Measures, är ett centralt begrepp när det handlar om att mäta patienters upplevelser och tillfredsställelse i vården som nu snabbt vinner mark.

Till skillnad från en traditionell nöjdhetsmätning ger det en mer nyanserad och objektiv bild av patientens upplevelse. Mätningar som endast görs med tillfredsställelsefrågor kan ge resultat som lätt tolkas som positiva, men om man kombinerar dem med frågor om upplevelser så dyker viktiga problemområden ändå upp.

Ger underlag för förbättringar

De nationella patientenkäterna genomförs vartannat år och på nationell nivå har förändringarna varit små sedan 2015.

– Men på lokal nivå är skillnaderna större. Här finns också exempel där man tydligt ser hur förbättringsarbetet gett resultat, säger Hanna Emami.

Läs mer om de nationella patientenkäterna. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan