Ny bok sätter fokus på den personcentrerade vården

Personcentrerad vård Hur kan vården bli mer personcentrerad? Det är utgångspunkten i en ny bok skriven av en rad internationella experter.

Ny bok sätter fokus på den personcentrerade vården
Ny bok visar vägen till personcentrerad vård

Personal tar ofta för givet att vården är personcentrerad. Men det är inte alls säkert att patienter och närstående håller med.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att vården på allvar ska bli personcentrerad behöver medarbetarna jobba med att utveckla både arbetssätt och förhållningssätt till patienterna. Boken Personcentrerade arbetssätt inom vård, teori och praktik tar upp hur man gör detta i praktiken.

Boken är skriven av Brendan McCormack med flera. Författarna presenterar ett ramverk för personcentrerade arbetssätt som i sin tur bygger på det ramverk för personcentrerad omvårdnad som författarna tidigare publicerat.

Den svenska utgåvan har sakkunniggranskats och kompletterats för svenska förhållanden av Joakim Öhlén, föreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet. Han har även har skrivit förordet till den nya upplagan.

Boken som ges ut av Studentlitteratur riktar sig både till yrkesverksamma och studenter på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan