Hot och våld på schemat ger tryggare personal

Blekinge läns landsting har jobbat strategiskt med att förebygga hot och våld mot personalen sedan 2010. Nu har de utbildning i konflikthantering.

Blekinge län vann pris på säkerhetsbranschens tävling Security Awards i fjol.
Blekinge län prisades på säkerhetsbranschens tävling Security Awards i fjol.

Under senare år har blåljuspersonal blivit allt mer utsatta för hot och våld, något som Kvalitetsvård skrev om förra veckan. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Blekinge läns landsting har jobbat strategiskt med att förebygga hot och våld mot personalen sedan 2010. Då gjordes en medarbetarundersökning bland de 5000 anställda, som visade att 1100 hade hade upplevt hotfulla eller våldsamma situationer. Det framgick också att den viktigaste frågan för att skapa en trygg arbetsmiljö var utbildning i bemötande av hot och våld.

– Då insåg vi att vi var tvungna att göra något, säger Sten Eklund.

Han är säkerhetssamordnare på den säkerhetsavdelning som instiftades med syfte att hitta strukturerade arbetssätt för att öka tryggheten bland medarbetarna.

I ett första steg gjordes en riskanalys för de mest utsatta verksamheterna, akutpsykiatrin bland annat.

– Vi satt ner tillsammans med personalen och kartlade de risker som fanns, vad som ligger bakom dem och vilka åtgärder som behövs.

Resultatet har blivit en utbildning i konflikthantering som genomförs en gång i månaden för 200 medarbetare åt gången, med både praktiska och teoretiska inslag.

– Vi räknar med att alla anställda har gått den om cirka 2 år, då börjar vi om igen, säger Sten Friberg.

Dessutom specialutbildas medarbetare på varje verksamhet för att kunna hålla anpassade utbildningar för sina kollegor.

– På ambulansverksamheten handlar det bland annat om att gå igenom rutiner vid utryckning, vad gör vi om polisen inte har kommit när vi är på plats.

Enligt Sten Eklund har hoten mot personalen inte minskat men de har verktyg för hur de ska agera när det händer och han upplever att personalen blivit tryggare.

– De får äntligen sitta ner och prata om de här frågorna, det har gjort stor skillnad.

2015 tilldelades Blekinge län priset ”Årets säkerhetsarbete i landsting” för sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan