Immunterapi mot cancer testas på Akademiska

Totalt 40 patienter med icke opererbar cancer deltar i en studie på Akademiska sjukhuset sedan i fjol. Metoden är immunterapi. Nu i höst går studien in i en ny fas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi. Foto: Akademiska sjukhuset.

– Tidigare har vi utvärderat säkerheten. I höst inleds Fas II, som innebär att alla patienter får den dos som bedömts bäst och att vi utvärderar hur effektiv cancerbehandlingen är. Förhoppningen är att behandlingen ska visa sig effektiv, utan att medföra svåra biverkningar, och därmed kan registreras som läkemedel för klinisk användning, berättar Gustav Ullenhag, överläkare och docent på cancerkliniken, Akademiska sjukhuset och forskare i translationell immunterapi, Uppsala universitet.

 

Patienterna som deltar i studien har avancerad cancer med ursprung i bukspottskörtel, tjock- eller ändtarm, gallvägar eller äggstockar. Forskarna använder ett så kallat onkolytiskt virus, som bär med sig gener för immunstimulerande ämnen. Detta injiceras upprepade gånger i tumören och leder till att cancerceller sprängs sönder och stimulerar immunförsvaret att angripa cancern, förhoppningsvis även metastaser som inte injicerats.

 

Deltagarna i studien får sammanlagt åtta injektioner varannan vecka i metastaser. Injektionerna ges ultraljudsväglett av radiologerna. Effekten mäts med hjälp av röntgenundersökningar, men forskarna undersöker även immunologiska svar i både blod och metastaser.

Studien inleddes våren 2018 och beräknas pågå fram till 2021.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan