Här ska nya tekniska lösningar utvecklas

Här ska nya tekniska lösningar utvecklas

I fredags invigdes en helt ny forsknings- och utbildningsklinik på Blekinge Tekniska högskola. Här ska forskning om ny hälsoteknik kombineras med utbildning och klinisk verksamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det unika är att vi här har en arena där väldigt många aktörer samverkar, berättar föreståndaren professor Johan Sanmartin Berglund för Kvalitetsvård.

Johan Sanmartin Berglund.

Eftersom verksamheten bedrivs på den tekniska högskolan är tonvikten på forskningsprojekten som kommer att bedrivas e-hälsa och ny teknik för att flytta mer av sjukvården till patientens hem, fortsätter han.

– Vi kommer att testa nya typer av behandlingar, nya tekniska produkter och fungera som en testbädd för forskare och olika samverkanspartners, fortsätter han.

Redan från dag ett är flera forskningsprojekt igång på den nya kliniken, genom att redan pågående forskningsprojekt flyttats dit. 2 000 personer kommer att delta i olika undersökningar inom de pågående projekten och kliniken är bemannad med runt tio personer.

Att studenter vid högskolan får träffa forskarna och vara med i utvecklingen av den nyaste tekniken för framtida vård är av stort värde, fortsätter Johan Sanmartin Berglund. En hälsomottagning där studenter utför hälsoundersökningar ingår i kliniken.

Pågående projekt vid Blekinge Tekniska Högskola som nu flyttar in är bland annat det stora forskningsprojektet kring äldres hälsa, SNAC (Swedish National Study on Aging and Care) som bedrivs på flera ställen i Sverige och hittills har genererat 50 avhandlingar och 350 vetenskapliga artiklar. En studie om Kol och en om hjärtsvikt kommer också att bedrivas från kliniken, liksom en studie av kognitiv svikt.

Även en tandvårdsklinik hör till den nya enheten, och munhälsans roll för det allmänna hälsotillståndet kommer att vara föremål för forskning.

Som teknisk högskola kommer man utöver digitala hjälpmedel och e-hälsoprodukter också ha ett självklart fokus på andra tekniska lösningar för vården, fortsätter Johan Sanmartin Berglund.

– Vi kommer bland annat att arbeta med att utveckla plattformar för digitala vårdmöten, och även testa nya journalsystem.

 

Bilden: Socialminister Lena Hallengren invigde den nya forskningskliniken. Foto: Lucas Lindfors, Blekinge Tekniska Högskola.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan