Journal på nätet mycket uppskattad

Möjligheten att logga in och läsa sin journal på nätet uppskattas mycket av patienterna. Det visar en stor nationell enkätstudie, som gjorts av forskare vid Uppsala Universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tjänsten, som helt enkelt kallas Journalen, infördes allra först 2011 i dåvarande Uppsala läns landsting (nu Region Uppsala). Många farhågor fanns att denna insyn skulle leda till ökad oro hos patienter och kanske också till en ökad risk för hot mot vårdpersonal. Så tycks det inte ha blivit, och nu visar den nya studien att tjänsten är populär bland dem som vill skaffa sig en översikt över sin hälsa och vården.

Studien påbörjades när tjänsten funnits i fem år. Den drivs av forskare från det nationella forskningskonsortiet Dome, vars mål är att skapa och sprida kunskap kring införande och användning av patientjournal via nätet och andra e-hälsotjänster. Forskare från Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Örebro universitet deltar i studien, som drivs av doktor Jonas Moll från forskargruppen Hälsa, teknik och organisation, HTO, på Uppsala universitet.

Det här är den första stora nationella uppföljningsstudien kring effekterna av Journalen för patienter i Sverige. Fler än 2 500 patienter har svarat och i korthet visar resultaten:

Tillgång till provresultat är det patienterna tycker är viktigast.

Patienterna går in på Journalen för att skaffa sig en översikt över sin hälsa och sina vårdkontakter och för att följa upp sitt vårdbesök.

Patienterna är generellt positiva till reformen.

Patienterna vill att möjligheten att ta del av ny information i journalen ska finnas inom ett dygn efter besöket.

 

Fortsatta studier

Forskargruppen fortsätter att studera patienters upplevelse av journalen, i framtiden kommer studier som fokuserar på olika patientgrupper. Arbetet kan följas följas på Twitter (@DOME_co) och på HTO-gruppens blogg: https://www.htogroup.org/.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan